دین شناسی

ایام سعد ونحس؟(3)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
 

ایام سعد ونحس

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش وپاسخ

 (1)- چرا بعضی از مردم ماه صفر را نحس می دانند؟

(2)- آیا هملن گونه که بعضی از ایام مبارک است ، ایام نحس هم وجود دارد ؟

  پاسخ

از آن جایی که سه ماه ذوالقعده وذوالحجه ومحرم از ماه های حرام به شمار می رود ودر این سه ماه از دیر باز جنگ وجدال ممنوع بوده (حتی در زمان قبل از اسلام ) لذا در این ایام امنیت درجامعه حاکم بوده وآرامش در خانواده ها وجود داشته است اما به فرا رسیدن ماه صفر جنگها ونزاعهای داخلی وخارجی وقبیله ای ... آغاز شده وبه تبع آن خونریزی وآدم کشیبا به همراه داشته است ودر نتیجه عده ای کشته وگروهی زخمی و...ودر نتیجه یتیمی وبی سرپرستی وآوارگی... را به همراه داشته است بقدری نا امنی صورت می گرفته است که یک مرد وقتی از خانه بیرون می رفته، امیدی به بر گشت او نبوده وچه بسا مجروح به خانه  می آمده است

لذا بعد از آن آرامش وامنیت ، جنگ وخونریزی ، باعث شده است که این ایام را نا مبارک دانسته وآن را نحس پندارند.

واما چرا این ماه را صفرالمظفر( ماه پیروزی) نامیده اند؟

  پاسخ

از

 

 آنچه  از آیات وروایات استفاده می شود مبارک بودن ایام ولیالی است اما در باره نحوست تنها دو آیه آمده است که حکایت از این معنا می کند که نحوست یک امر موقت ومقطعی ومشروط است .

بیان مطلب

آنچه را که خداوند تبارک وتعالی آفریده است خوب است ودارای خیر وبرکات است اعم از زمین ها وزمانها وآنچه در عالم هست واین در جای خود ثابت شده است واز مسّلمات است وجای بحث نیست،

اما علاوه برآن از آن جا که فضل ورحمت الهی همیشه شامل حال بندگان می باشد بعضی از زمین ها وزمانها را مبارک قرار داده است    

مانند بیت الله الحرام که کعبه در آن قرار دارد ومساجد وحرم رسول الله(ص) وائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)

ودر زمانها ، شب قدر وشبهاوروزهای  جمعه وعرفه واعیاد اسلامی غدیر ، قربان ، فطر، مبعث ، نیمه شعبان ...که ایام مبارکی هستند و ماه مبارک رمضان و...

حال، سؤال این است که آیا همان گونه که زمان ومکان مبارک هست ،زمان ومکان نحس هم وجود دارد ؟

با مراجعه به قرآن مجید وآیاتی که در باره نحوست ذکر شده است ،در باره قوم عاد وثمود است که بعد از آن که آنها نا فرمانی کردند و موردغضب الهی واقع شدند آن ایام را قران به عنوان ایام نحس معرفی می کند در یک جا می فرماید در یک روز نحسی که ادامه داشت آنها را نا بود کردیم «...فی یوم نحس مستمر...» ودر جای دیگر می فرماید در روزهای نحس:

 «...فی ایام نحسات...» از این آیات چنین استفاده می شود که وجود ایام نحس مقطعی ومشروط است به غضب پروردگار متعال به این معنا که هر وقت خداوند جل جلاله غضب کند آن ایام نحس می شود

اما همان گونه که در ایام سال مانند ایام  مبارک ایام نحسی باشد،ثابت نشده است .

 

مطلب دیگر

 برای مؤمن،مسئله ای به نام " نحوست" وجود ندارد ولی برای فاسق تمام زندگی او نحس است

بیان مطلب

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید « ومن اعرض عن ذکری فاّن له معیشتا ضنکا...» =«وهرکس از از یاد من روی گردان شودریال زندگی (سخت و) تنگی خواهد داشت ...»(سوره طه آیه123)

تبصره

گرچه این آیه شامل هر گونه دوری از خداوند متعال را شامل می شود اما قدر مسلم این است و از این آیه چنین استفاده می شود، کسانی که نماز نمی خوانند زندگی آنان تنگ ونحس است زیرا ذکری که خداوند متعال بر بندگان واجب کرده است نماز است ومصداق واقعی، دوری از یاد خدا، نماز است .


 
 
ایام سعد ونحس؟
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
 

ایام سعد ونحس

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش وپاسخ

 (1)- چرا بعضی از مردم ماه صفر را نحس می دانند؟

(2)- آیا هملن گونه که بعضی از ایام مبارک است ، ایام نحس هم وجود دارد ؟

  پاسخ

از آن جایی که سه ماه ذوالقعده وذوالحجه ومحرم از ماه های حرام به شمار می رود ودر این سه ماه از دیر باز جنگ وجدال ممنوع بوده (حتی در زمان قبل از اسلام ) لذا در این ایام امنیت درجامعه حاکم بوده وآرامش در خانواده ها وجود داشته است اما به فرا رسیدن ماه صفر جنگها ونزاعهای داخلی وخارجی وقبیله ای ... آغاز شده وبه تبع آن خونریزی وآدم کشیبا به همراه داشته است ودر نتیجه عده ای کشته وگروهی زخمی و...ودر نتیجه یتیمی وبی سرپرستی وآوارگی... را به همراه داشته است بقدری نا امنی صورت می گرفته است که یک مرد وقتی از خانه بیرون می رفته، امیدی به بر گشت او نبوده وچه بسا مجروح به خانه  می آمده است

لذا بعد از آن آرامش وامنیت ، جنگ وخونریزی ، باعث شده است که این ایام را نا مبارک دانسته وآن را نحس پندارند.

واما چرا این ماه را صفرالمظفر( ماه پیروزی) نامیده اند؟

  پاسخ

از

 

 آنچه  از آیات وروایات استفاده می شود مبارک بودن ایام ولیالی است اما در باره نحوست تنها دو آیه آمده است که حکایت از این معنا می کند که نحوست یک امر موقت ومقطعی ومشروط است .

بیان مطلب

آنچه را که خداوند تبارک وتعالی آفریده است خوب است ودارای خیر وبرکات است اعم از زمین ها وزمانها وآنچه در عالم هست واین در جای خود ثابت شده است واز مسّلمات است وجای بحث نیست،

اما علاوه برآن از آن جا که فضل ورحمت الهی همیشه شامل حال بندگان می باشد بعضی از زمین ها وزمانها را مبارک قرار داده است    

مانند بیت الله الحرام که کعبه در آن قرار دارد ومساجد وحرم رسول الله(ص) وائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)

ودر زمانها ، شب قدر وشبهاوروزهای  جمعه وعرفه واعیاد اسلامی غدیر ، قربان ، فطر، مبعث ، نیمه شعبان ...که ایام مبارکی هستند و ماه مبارک رمضان و...

حال، سؤال این است که آیا همان گونه که زمان ومکان مبارک هست ،زمان ومکان نحس هم وجود دارد ؟

با مراجعه به قرآن مجید وآیاتی که در باره نحوست ذکر شده است ،در باره قوم عاد وثمود است که بعد از آن که آنها نا فرمانی کردند و موردغضب الهی واقع شدند آن ایام را قران به عنوان ایام نحس معرفی می کند در یک جا می فرماید در یم روز نحسی که ادامه داشت آنها را نا بود کردیم «...فی یوم نحس مستمر...» ودر جای دیگر می فرماید در روزهای نحس:

 «...فی ایام نحسات...» از این آیات چنین استفاده می شود که وجود ایام نحس مقطعی ومشروط است به غضب پروردگار متعال به این معنا که هر وقت خداوند جل جلاله غضب کند آن ایام نحس می شود


 
 
ایام سعد ونحس؟(2)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
 

(2)- آیا هملن گونه که بعضی از ایام مبارک است ، ایام نحس هم وجود دارد ؟

  پاسخ

 آنچه  از آیات وروایات استفاده می شود مبارک بودن ایام ولیالی است اما در باره نحوست تنها دو آیه آمده است که حکایت از این معنا می کند که نحوست یک امر موقت ومقطعی ومشروط است .

بیان مطلب

آنچه را که خداوند تبارک وتعالی آفریده است خوب است ودارای خیر وبرکات است اعم از زمین ها وزمانها وآنچه در عالم هست واین در جای خود ثابت شده است واز مسّلمات است وجای بحث نیست،

اما علاوه برآن از آن جا که فضل ورحمت الهی همیشه شامل حال بندگان می باشد بعضی از زمین ها وزمانها را مبارک قرار داده است    

مانند بیت الله الحرام که کعبه در آن قرار دارد ومساجد وحرم رسول الله(ص) وائمه معصومین (سلام الله علیهم اجمعین)

ودر زمانها ، شب قدر وشبهاوروزهای  جمعه وعرفه واعیاد اسلامی غدیر ، قربان ، فطر، مبعث ، نیمه شعبان ...که ایام مبارکی هستند و ماه مبارک رمضان و...

حال، سؤال این است که آیا همان گونه که زمان ومکان مبارک هست ،زمان ومکان نحس هم وجود دارد ؟

با مراجعه به قرآن مجید وآیاتی که در باره نحوست ذکر شده است ،در باره قوم عاد وثمود است که بعد از آن که آنها نا فرمانی کردند و موردغضب الهی واقع شدند آن ایام را قران به عنوان ایام نحس معرفی می کند در یک جا می فرماید در یم روز نحسی که ادامه داشت آنها را نا بود کردیم «...فی یوم نحس مستمر...» ودر جای دیگر می فرماید در روزهای نحس:

 «...فی ایام نحسات...» از این آیات چنین استفاده می شود که وجود ایام نحس مقطعی ومشروط است به غضب پروردگار متعال به این معنا که هر وقت خداوند جل جلاله غضب کند آن ایام نحس می شود


 
 
ایام سعد ونحس؟
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

ایام سعد ونحس

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش وپاسخ

 (1)- چرا بعضی از مردم ماه صفر را نحس می دانند؟

(2)- آیا هملن گونه که بعضی از ایام مبارک است ، ایام نحس هم وجود دارد ؟

  پاسخ

از آن جایی که سه ماه ذوالقعده وذوالحجه ومحرم از ماه های حرام به شمار می رود ودر این سه ماه از دیر باز جنگ وجدال ممنوع بوده (حتی در زمان قبل از اسلام ) لذا در این ایام امنیت درجامعه حاکم بوده وآرامش در خانواده ها وجود داشته است اما به فرا رسیدن ماه صفر جنگها ونزاعهای داخلی وخارجی وقبیله ای ... آغاز شده وبه تبع آن خونریزی وآدم کشیبا به همراه داشته است ودر نتیجه عده ای کشته وگروهی زخمی و...ودر نتیجه یتیمی وبی سرپرستی وآوارگی... را به همراه داشته است بقدری نا امنی صورت می گرفته است که یک مرد وقتی از خانه بیرون می رفته، امیدی به بر گشت او نبوده وچه بسا مجروح به خانه  می آمده است

لذا بعد از آن آرامش وامنیت ، جنگ وخونریزی ، باعث شده است که این ایام را نا مبارک دانسته وآن را نحس پندارند.