دین شناسی

اثر وضعی خدمت به پدر ومادر
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٥
 

 

                                              بسم الله الرحمن الرحیم

 

                                   اثر وضعی درخدمت به پدر ومادر

 

کارهای خوب یابد افراد دوگونه می باشد برخی از اعمال انسان اثر وضعی دارد به این معناکه جدای ازثواب و پاداش یاعقاب اخروی  در همین دنیا آثار اعمال صالح ویااعمال فاسد وخلاف خود را می بینند عملکرد نسبت به والدین ازاین گونه به شمار میرود به این معنا اگر کسی نسبت به آنها خوبی کند وآنها رااز خود راضی بدارد در همین دنیا برکاتش را می بیند واگر کسی نسبت به آنهاکوتاهی کرده ودل آنها را به درد آورد وآنها را از خود برنجاند در همین جا آثارشوم عمل خود را ومکافات عمل خود را می بیند واین فرقی نمی کند چه والدین افراد خوبی باشند ویاافرادی صالح نباشند این اثر وضعی است که بر اعمال فرزند بار می شود متوکل عباسی آن فرد خبیثی که دشمن اهل بیت علیهم السلام بود وجنایت کاری بود که مضجع شریف       

حضرت سید الشهداء سلام الله علیه را ویران کرد ودست زوار آن حضرت را قطع می کردوتصمیم به قتل امام همام حضرت امام علی النقی سلام الله علیه گرفت وامام هادی سلام الله عیه را وارد مجلس شراب کرد وجنایات بیشماردیگری را مرتکب شد اما زمانی که  پسرش خدمت امام رسید وعرضه داشت قصد دارم که پدرم متوکل را به قتل برسانم واین کافرنجس را واین خار را از سر راه مسلمین بردارم طبق قولی حضرت فرمودند اگر این کار را انجام دهی عمرت کوتاه می شود، زیرااثر وضعی کشتن  پدرکوتاهی عمرست ولذا اوبا علم به این معنا اقدام به کشتن پدرخود متوکل کرد وبیش از شش ماه عمر نکرد واین همان اثر وضعی است که بعضی از فرزندان از آن غافلند ولذااگر کسی مایل است که زندگی خوبی داشته باشدسعی کند تابه پدر ومادر خوداحترام کند ونسبت به آنها احسان ونیکی روا دارد .والسلام

 


 
 
تجلیل از مقام مادر
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۳:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٤
 

                                       بسم الله الرحمن الرحیم

تجلیل مادر ازدیدگاه اسلام

 هرزمان صحبت از تجلیل به میان می آید بی درنگ ذهنها متوجه مسائل مادی

می شود وتجلیل ها در خریدن یک کادو خلاصه میگردد وبه ابعاد معنوی کمتر توجه می شود  در حالی که اسلام بیشتر به معنویات تشویق می نماید ودر بارۀ تجلیلهای مادی هیچ گونه تشویقی نکرده وبه آن ارزشی نمی دهد زیرا تجلیل های مادی گرچه در ظاهربسیار شیرین جلوه میکند اما با دید وسیع وعمیق آفتهایی را به همراه دارد که از آن جمله است

 وقتی تجلیلها مادی شدوبه عنوان یک ارزش در آمد این جاست که برای بعضی از خانواده هامشکل ساز میشود رقابت ها ، چشم وهم چشمی ها ، توقعات ، اختلاف طبقات،و...اینها هرکدام بالنسبه به خود موجب دل شکستی ، حقارت ،شرمندگی ،حسادت ، وحسرت بردن ،و...ودر نتیجه رفتن آبرو دربعضی ازخانواده ها وباعث کم شدن علاقه در بین بعضی از همسران ،و.. هم چنین روی آوردن به مال حرام برای کسی که توان مالی ندارد ومشکلات بیشمار دیگری که از عوارض اینگونه رسومات پیدا می شود ولذا در اسلام هیچ وقت به این گونه تجلیلها بها داده نشده است واگر کسی با فرهنگ اسلام آشنا باشد میداند که اسلام همیشه ارزش را در امری قرار می دهد که تمام مردم توان انجام دادن آن را داشته باشند ولذا در بارۀ پدر ومادر آنی را که اسلام به آن سفارش نموده است احسان واحترام است ودر قرآن سفارش کرده «وبالوالدین احسانا»به پدر ومادر احسان کنید یا در روایت نبوی آمده است در پاسخ سائلی که پرسید چه کنم اگرخواسته باشم در بهشت را ببوسم ؟فرمودند: (قریب به این بیان )«پیشانی پدرت راوپای مادرت را ببوس گویا در بهشت را بوسیدی »باکمی تأمل در این معنا استفاده میشوددستورالعملی را که حضرت بیان فرمودند از نظر مادی بی ارزش است وقیمتی ندارد اما از نظر معنوی هم نمی توان برای او قیمتی را معین کرد؛قیمتی ندارد، به این معنا که بقدری این عمل ارزشمند است که نمیتوان برای آن قیمتی را معین کرد وپادادش خم شدن وپای مادر را بوسه زدن همان بوسیدن در بهشت است  

لازم به ذکر است که این بیان نه به این معناست که انسان از نظر مادی به آنها توجه نکند بلکه به عکس انسان نه تنها هرچه راکه آنها نیاز دارندباید برای آنها فراهم کند بلکه اگرتمام هستی واموال خودرا هم فدای آنها کند باز مطلوب است. اما کلام در رسوماتی است که به صورت یک فرهنگ در جامعه به وجود می آید

.والسلام

 

 

 

 

 

 

 

  

 


 
 
ام ابیها زیباترین کنیه از اشرف کائنات
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٢
 

                     بسم الله الرحمن الرحیم  

                                

                           انا اعطینا ک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنئک هوالابتر

 

ولادت با سعادت حضرت فاطمة الزهراء سلام الله علیها را به پیشگاه منجی عالم بشریت حضرت بقیة الله الاعظم حجة بن الحسن العسکری(عجل الله تعالی فرجه الشریف)و ارواحنا له الفداه تبریک عرض می نمائیم.

   ام ابیها

زیباترین کنیه از اشرف کائنات که تنها به او اختصاص دارد ودر تاریخ چنین کنیه ای به کسی داده نشده است .

این مدال افتخاری است که پیامبر عظیم الشأن(صلی الله علیه وآله وسلم ) به دخترشان داده اند.

  چه امتیازی در این کنیه است؟

 مدتها بود که این مطلب، فکر را به خود مشغول کرده بود که چه خصوصیتی در این کنیه است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم )آن را به دخترشان نسبت دادند  تا به این نتیجه رسیده که شاید علت این امراین باشد ،

نظر به این که: بالاترین احترام برای  مادر می باشد. در واقع حضرت با این کلام خواسته اند بالاترین حرمت را در بارۀ دخترشان به کار برده باشند

  بیان مطلب

احترام  مادر  بالاترین امری است که در رأس احترامات قرار دارد  به این معنا که هرصاحب مقامی بالنسبه به بعضی از مقام بالاتری برخوردار است وبرای دیگران محترم است  اما او در هر رتبه ومقامی که باشد مادر نسبت به او از احترام خاصی  برخوردار است .

به بیان دیگر

 دیگران او را احترام کرده ومقام او را گرامی می دارند ولی او باید مادر را محترم شمرده ودر برابر او سر تعظیم فرو آورد گر چه از نظر حقیقی وحقوقی بالا ترین مقام را دارا باشد. به عنوان مثال مرجع تقلید یک شخصیتی است هم حقیقی وهم حقوقی اولین مرتبه را در جامعه به خود اختصاص داده است وهمۀ مقلیدن آن مرجع او را احترام کرده ونسبت به او عرض ادب داشته ودست او را می بوسند و... اما  این مرجع عالی مقام اگر مادرداشته باشد او باید مادر خودرااحترام نموده واورا موردتکریم قرار داده ودر برابر او سر تعظیم فروبرده وبوسه به دست وپای او زده وبه این بوسه واحترام افتخار کند .

 بعد از بیان این معناحال معنای ام ابیها وبلندی این بیان  روشن می شود که بالاترین احترام  در این کنیه به کار رفته و این کنیه بیانگر شخصیت بی بدیل  حضرت فاطمۀ  زهراء سلام الله علیها  می باشد.

ادامه دارد