دین شناسی

زینب (س)عقیلۀبنی هاشم
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۳/۱٧
 

                              بسم الله الرحمن الرحیم

                              السلام علی الزینب الصبور

 روز نیمۀ رجب مصادف است با سالگرد وفات عقیلۀ بنی هاشم زینب کبری(سلام الله علیها)

از آن جایی که اکثر قریب به اتفاق مورخین در طول تاریخ یا از مزدوران خلفای جور بوده اند  ویا وحشت از آنها داشتند تا در بارۀ فضائل ومناقب وسیرۀ عملی اهل بیت عصمت وطهارت مطلبی را بنویسند وآن چه که در تاریخ آمده است مطالبی است که قابل کتمان نبوده است وبرای همه روشن وآشکار بوده است  گرجه در وقایعی که در تاریخ ثبت شده است خالی از اکاذیب نبوده است واخبار مختلف ومتعدد ذکر شده است ولذا برای رسیدن به حقایق باید با دقت زیاد اقوال را مورد بر رسی قرار داد زیرا دشمنان حتی المقدور وقایع را مشوب کردند بطوری که بعضی از وقایع با اختلافات زیادی در تاریخ ذکر شده است واین خود  ظلمی است ازدشمنان اهل قلم ومورخین به اهل بیت عصمت وطهارت (سلام الله علیهم ) . لذا در بارۀ حضرت زینب سلام الله علیها هم وقتی به کتب تاریخی مراجعه می شود جز درواقعۀ کربلاچیزی ثبت نشده است لذا بیشتر از قرائن حالیه ومقالیه به مقام ومنزلت آن بانو پی برده می شود .

 از آن جمله است :

  عقیلۀ بنی هاشم

  یکی از القاب آن بانوی محترمه عقیله است وعقیله به شخصی گفته می شود که از عقل ودرک وخردمندی و دانائی وزیرکی بالائی برخوردار باشد   

 

ادامه دارد