دین شناسی

شناخت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)طول عمر(قسمت دوم)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۱٦
 

 

                                 بسم الله الرحمن الرحیم

آن گونه که از آیات قرآن استفاده می شوداصحاب کهف به مدت(309 ) سال خوابیند وزمانی که از خواب بیدار شدند براین باور بودند که گویا یک شب بیشتر نخوابیده اند ودر خود احساس گرسنگی کردند ویکی از آنها به طرف شهر روانه شد تا آذوقه ونانی تهیه کند وقتی که سکه هایی را که به همراه داشت را در اختیار فروشنده قرار داد آنها متوجه شدند که این سکه برای سه قرن قبل می باشد وبا پی گری متوجه شدند که اینها اصحاب کهف هستند که در سیصد سال قبل در غار آرمیده بوده اند.

نکته ای که در این واقعه باید بیشترمورد تأمل ودقت قرار گیرد این معناست که آنها در این مدت زنده بودند در عین حال زمان در آنها اثر نکرده بوده است ولذا ابتدا باور نکردند که سیصدونه سال خواب بوده اند چون هیچ گونه تغییری نه در چهره ونه دروجود خوداحساس نکرده واین واقعه ایست که در طول تاریخ یک بار اتفاق افتاده وآن را خداوند متعال در قرآن ذکر کرده تا پاسخی باشد برای این سوال  که آیا می شودیک انسان عمری طولانی داشته باشد بدون آن زمان در او اثر کند و پیرشود.

لذا مسئلۀطول عمر امام زمان محدودیتی در آن نیست  البته ما امید واریم که هر چه زودتر آن حضرت ظهورکند اما اگر هر قدر هم ظهورحضرت به تأخیر بیفتد  با این بیان دیگر مشکلی ایجاد نمی شودودر هر زمان ولو بعد از یک میلیون سال هم اگرظهورکند باز مانند یک انسان چهل ساله می باشد همان گونه که زمان در اصحاب کهف اثرنکرد وبا این که سیصد ونه سال زنده بودند ودر خواب به سر می بردند وبعد از این مدت مدید باز جوان بودند بدون آن که زمان در آنها اثر کرده باشدهمین گونه است دربارۀ امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به این معنا که زمان در او اثر نمی کندواز اسم آن حضرت این معنا استفاده می شود  منتهافرقی که بین اصحاب کهف وآن حضرت است این است که اصحاب کهف از این که زمان در آنها اثر نکرده است نقشی نداشته اند بخلاف مولالنا بقیةالله الاعظم ارواحنا له الفداه که خداوند متعال این قدرت را به خودآن حضرت داده است واو صاحب الزمان است و امام زمان است نه امام زمانهاکه فرق است بین این دومعنا .

البته این واقعه اصحاب کهف پیامهای دیگری هم دارد که باید در جای خود  موردتأمل وتدبر ودقت قرار گیرد اما چون کلام درمقام طول عمراست به این معنا اشاره

می شود.