دین شناسی

ماه خدا
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۳:۱٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳۱
 

                                        بسم الله الرحمن الرحیم

 قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم ):«...قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکة والرحمة والمغفره رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم)در جمعه آخر ماه شعبان در بال ماه مبارک رمضان خطبه ای ایراد فرمودند

که در آن از اهمیت این ماه مبارک سخن به میان آوردند از آن جمله فرمودند :« همانا ماه خدا به استقبال شما    می آید  ماهی با برکت ورحمت وآمرزش گناهان ...ماهی که شبش بهترین شبها وروزش بهترین روزها ولحضات آن ...خوابیدن در این ماه عبادت ونفس کشیدن در آن ثواب تسبیح دارد  وخواندن یک آیه قرآن در آن ثواب یک ختم قرآن را دارد ... همۀ بندگان ، در ماه رمضان به میهمانی خدا دعوت شده اندومیهمان پروردگار هستند».

توصیه های آن حضرت، به مومنین در بارۀ ماه مبارک رمضان :

(1) =از خدا وند بخواهید که دلها ونیتهای شما را از صفات بد وگناهان پاک گرداند.

 (2) = توفیق روزه داری وتلاوت قرآن به شما عنایت فرماید.

(3) = وقتی که گرسنه ویا تشنه می شوید قیامت را به یاد آورید.

(4) = مستمندان وبینوایان را دریابیدودستگیری کنید .

(5) = کودکان خود را موردلطف قرار دهید.

 (6) = زبان خود را از نا گفتنیها باز کنید(مانند غیبت ودروغ وتهمت ...).

(7) = چشمهای خود را از دیدنیهای حرام نگاه دارید .

(8) = گوشهای خود را از شنیدنیهای حرام باز دارید.

 (9) = با یتیمان مهربانی کنید تا با یتیمان شما مهربانی کنند.

(10) =هنگام نماز دست خود را به دعا بردارید که مستجاب می شود.

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

  خطبۀ امام جعفر صادق (سلام الله علیه ) در بارۀ روزه «روزه تنها خوردن وآشامیدن را ترک کردن نیست ، بلکه باید همراه با این امور باشد

 

 

  (1) =  زبان خود را از دروغ نگهدارید .

 (2) = چشمهای خود را از حرام بپوشانید.

(3)=با یکدیگر دعوا نکنید.

(4) = از حسد بپرهیزید.

(5)= غیبت یکدیگر را روامدارید.

06) =ازقیل وقال کناره گیری واز بحث ومجادله بپرهیزید.

 (7) =قسم نخورید هرچند راست باشد.

(8) = از دشنام وفحاشی بپرهیزید.

 (9) به کسی ظلم  وستم نکنید.

(10)= بی خردی مکنید ودلتنگ نشوید.»   

 

 

 در پایان کلامی از رسالۀ حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه )    

   «مسلما در اجتماعی که مردم با این شرائط روزه بگیرند واز این گناهان دوری کنند جرائم وجنایات کم شده وروح صلح وصفا و راستی وامانت جایگزین آن می شود وجامعه اصلاح می شود. هدف روزه ، یکی سلامتی وتقوی ، پرورش اراده ، تزکیه نفس ، تصفیه اخلاق از عادتهای بد وصفات نا پسنددر ماه مبارک رمضان است »

 

 

 

 

 

 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 

رمضان ماه خدا        می باشد                   ماه   قرآن ودعا   می باشد

مستجاب است در این ماه دعا                    پس بخواهید حوائج زخدا

در رحمت به همه باشد      باز                 پس بیا توبه نما خود را ساز

از بزرگان بنما       تو      اکرام                 کودکان را بده هم تو انعام

احترام از پدر ومادر          کن                  این سفارش زخدا باور کن

کن تو رفتار به اخلاق        نکو                  هم به فرزند وکنیز    و بانو

صله بنما وبرس بر          ارحام                   هم نوازش بنما از       ایتام

دیده از آنچه حرام است   بپوش                  باز دار آنچه گناه است بکوش

التماس دعا

در فوائد روزه

  (1) =دَری از بهشت به نام َریّان برای روزه داران است .

(2) = روزه زکات بدن وسپری در مقابل عذاب درقیامت است .

(3) =بوی دهان روزه دار بوی عطر ومشک است .

 (4) = روزه موجب سلامتی بدن می شود .

(5) = خواب روزه دار عبادت ، نَفَََس اوذکر ودعای او مستجاب است .

(6)= روزه دار به خدا نزدیک ووسوسه از سینۀ او پاک می شود.

 (7) = روزه باعث آسانی سَکَرات مرگ می شود.

(8) =از گناهان بیرون می رود .

 (9)= روزه در زمستان غنیمتی بی رنج است .

خداوند فرموده : روزه برای من است  وخودم پاداش آن هستم .

برگرفته شده از روایات