دین شناسی

مقام ومنزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها ) سیرۀ عملی (23) استعمار ومسدلۀ حجاب (8)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٥/٢٧
 

بسم الله الرحمن الرحیم

در اسلام درعین حالى که اجازه داده است تا بانوان بتوانند هر گونه که خواسته باشند ودر هر جائى که مایل

باشند وهر چه را توانسته باشند انجام دهند اما آنها را مشروط بر این کرده که خود را از نامحرمان حفظ کنند وحجاب

کامل خود را مراعات نمایند والبته آنها را تشویق نموده به اینکه کمتر از منزل خارج شوند وتا آنجایى که مى‏توانند

سعى کنند خود را از نا محرمان دور نگه دارند ودر این زمینه روایاتى از معصومین ( علیهم‏ السلام) خاصه صدیقه کبرى فاطمه

زهرا ( علیهاالسلام)واردشده است وقتى رسول اکرم ( صلى‏الله ‏علیه‏ و‏آله)از فاطمه ( علیهاالسلام)سؤال فرمودندکه بهترین چیزبراى زن چیست ؟در

جواب عرضه داشتند : از سعادت زن آن است که نه او مردى را ببیند ونه مردى اورا.