دین شناسی

چرا مذهب شیعه را جعفری می نامند؟
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٦/٩
 

 

                                              بسم الله الرحمن الرحیم

                              السلام عیک یا اباعبد الله یاجعفر بن محمد الصادق

چرا مذهب شیعه را جعفری می نامند ؟

احتمالاتی را درمقام  ذکر نموده اند که به بعضی از آنها اشاره می شود .

 احتمال اول :در زمان امام جعفرصادق (سلام الله علیه)مذهب شیعه قوت پیدا کرد وشیعیان ازوجودآن حضرت کمال استفاده را نمودندوشاگردان زیادی در مکتب آن حضرت علوم اسلامی رافراگرفتند وفقهاء ودانشمندان زیادی توانستند شریعت الهی را کسب نموده وحامل شریعت باشند که الان هم از برکت همان شاگردان روایات زیادی به جای مانده است که پویائی فقه شیعه از برکات همان روایاتی است که از زمان امام جعفرصادق (سلام الله علیه)توسط شاگردان تربیت شده آن حضرت نسل بعد از نسل به جای مانده وفقهای هر زمان از آن محافظت نموده وشاگردانی در هرزمان در طول تاریخ از برکات همین روایات تربیت شده اندواز این امانت به خوبی محافظت شده است واین از افتخارات حوزۀ علمیه شیعه است که توانسته حامل شریعت باشد واجازه نداده است که حوادث روزگاراین سرمایه را از بین ببرد با وجود حوادث شدیدی که در طول تاریخ فرهنگ شیعه را تهدید می نموده است اما فقهای عظام شیعه با تمام وجود، این سرمایه را حفظ نموده اند وچون این سرمایه در زمان امام جعفر صادق (سلام الله علیه )به حد کمال رسیده است ،ازآن جهت مذهب را به نام آن حضرت نام گزاری نموده اند  و ازآن به فقه جعفری هم یاد می شود .

احتمال دیگر : در زمان امام جعفر صادق (سلام الله علیه )  دولت وقت عباسی بر آن شد که مذاهب را رسمی کند پیروان مذاهب هر کدام برای مذهب خود نامی نهادند آن گروهی که پیروابو حنیفه بودند مذهب خود را حنفی معرفی کردند آنان که پیرواحمد بن حنبل بودند مذهب خود را حنبلی  وآن دسته که پیرومالک بودند مالکی وهمچنین پیروان شافع ، مذهب خود را به نام شافعی به ثبت رساندند و از آن زمان پیروان هر مذهبی را با نام رئیس آن مذهب می شنا ختند ، چون این واقعه در زمان امام جعفر صادق (سلام الله علیه ) اتفاق افتاد به این معنی که در زمان آن امام ،مذاهب رسمی شد  ، شیعیان هم مذهب خود را به نام  مذهب جعفری معرفی نمودند  گر چه حکام وقت این مذهب را به رسمیت نمی شناختند وشیعیان را به عنوان رافضی می نامیدند یعنی کسانی که از دین فاصله گر فته اند  لذا شیعیان در طول تاریخ  مخصوسا در زمان خلفای عباسی ،مذهب خود را پنهان نگاه می داشته وتقیه می کردند حتی تا زمان مرحوم آیة الله العظمی بروجردی (قدس سره )مسلمانان جهان مذهب شیعه را به رسمیت نمی شناختند ،لکن ایشان با سعی وکوششی که انجام دادند توانستند دردانشگاه  الازهر مصر تقریب مذاهب را درست کنند ومذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی اسلامی به جهان اسلام معرفی نمایند وبا تلاش معظم له مذهب شیعه به مذاهب اربعه اضافه گردید ومذاهب اسلامی ، مذاهب خمسه شد .