دین شناسی

شرح فرازی از وصیت نامه ... قسمت 22 تذکر
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٤
 

  بسم الله الرحمن الرحیم

بهترین فرصت برای انحراف ، وقت غفلت است .

بیان مطلب     

از آن جائی که شیطان ، این دشمن قسم خورده انسان ،غافل  نیست و غفلت بهترین فرصت برای اوست تا بتواند بشر را به انحراف بکشاند لذا ، سعی بر این دارد که در هر زمانی که انسان دچار غفلت شد از آن فرصت استفاده کند ودر آن فرصت هر چند کوتاه باشد انسان را به انحراف و به تباهی وفساد بکشد ودر نتیجه او را اغواکند ودر زیر چتر سلطه وولایت خود در آورد ، لذابرای اینکه انسان گرفتار کید وحیلۀ این دشمن قسم خورده نشود باید سعی کند تا دچار غفلت نشود ؛زیرا غافل شدن  زمینۀ توطئۀ شیطان را فراهم می کند ودر یک کلام غفلت بهترین فرصت برای اغوا شدن به دست شیطان می باشد، چه بسا در یک لحظه غفلت ، شیطان انسان را اغوا می کند ودر همان یک دم ، او را به گمراهی وضلالت می کشاند ، اگر تذّکر نباشد،لا محاله غفلت به سراغ انسان مى‏ آید ودراین صورت دیگر نمى‏ تواند از مکر وحیله هاى شیطان در امان باشد وقطعا،(هرکسى که باشد)شیطان اورامنحرف مى‏ کند، چه بسا بودندکسانى که درابتدا خوب بوده‏ اند ودرصراط مستقیم قدم بر  ‏داشتند ؛حتّی درراه اسلام شمشیرهاى زیادى هم زدند وبه سیف الاسلام هم ملقَّب شدند، اما به خاطر غفلت، منافق ویا کافر از دنیا رفتند که نمونۀ آن درتاریخ بسیار مشاهده مى‏شود .

     تذّکر؛مؤمن را ازغفلت حفظ مى ‏کند

     بعداز بیان آیات وروایات ؛ روشن شد که "غفلت" چقدر براى مؤمن خطر ناک است وچگونه مى ‏تواند موجب نابودى انسان بشود ولذا در اسلام براى این که مبادا مؤمنین دچارغفلت شوند براى پیشگیرى از غفلت ؛باب تذکر را باز کرده است وبقدری باب تذکر را توسعه داده است که حتی برای لحظه ای انسان دچارغفلت نشود؛ زیرا یک لحظه غفلت هم می تواند موجب هلاکت انسان توسط  شیطان شود .