دین شناسی

شرح فرازی از وصیت نامه ...قسمت 24 (اهمیت تذکر)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٧
 


                        بسم الله الرحمن الرحیم

بهترین فرصت براى شیطان براى اغواکردن وانحراف مؤمنین، زمانى است که انسان دچارغفلت شود ،از آن جائی که  شیطان هیچ وقت غفلت نمى‏ کند وبهترین فرصت را برای اغفال کردن مومن آن وقتی می داند که مومن دچار غفلت شود ؛ لذا حتّى اگر یک لحظه انسان غافل ازیاد خداوند متعال باشد، درهمان لحظه، شیطان سعى مى ‏کند تااوراوسوسه کند وبه گناه آلوده کند،ماننددزدى که درکمین است ودنبال فرصت مى ‏گردد تابتواند مالى رابه سرقت ببرد، بهترین فرصت براى او زمانى است که صاحب مال غافل باشد، وشیطان، ازهردزدى، دزدتر!وسرمایه ایمان، ازهرچیزى ارزشمندتر مى ‏باشد وچون شیطان به این معنا واقف است،سعى او بر این است که مؤمن رااز یاد خدا غافل کند تابتواند اورابه گناه وادار نماید؛ زیرا او مى ‏داند تا وقتى که مؤمن متذکّر باشد وبه یاد خداوند متعال باشد، محال است که بتواند اورا فریب داده ومرتکب  معصیت بشود، زیرا کسى که با خدا باشد واز او مدد بخواهد، خداوند اورا از شّر شیطان حفظ مى‏ کند واجازه نمى ‏د هد تاشیطان اورااغفال کند؛زیرا خداوند وعده داده است وخداوند رؤف ومهربان ،هیچ گاه خلف وعده نمى ‏کند =

«انّ الله لا یخلف المیعاد».

 لذا خداوند متعال ازبندگانش خواسته است که درهمه حالات ‏به یاد او باشند وازاوکمک بخواهند وبه او پناه ببرند، تااین که دچار غفلت نشوند واز شّر شیطان درامان بمانند  و دامنۀ تذکر را ازاین جهت  توسعه داده وبه آن اهمیت بسیاری داده چون تنها تذکر است که انسان را از خطر غفلت حفظ می کند .

لذا دستورات اسلام به گونه ‏اى مى ‏باشد که اگر کسى به آن عمل کند، هیچ گاه دچار غفلت نمى‏شود تا زمینه براى وسوسه شیطان پیدا شود؛ زیرا دستوراتى که دراسلام آمده است توصیه هایى که دراسلام به مؤمنین شده است، درهمه اوقات مؤمنین راازغفلت حفظ مى ‏نماید واکثر مردم را که شیطان منحرف نموده است، درزمانى بوده که آنها غافل بوده‏ اند، وروى همین معناست که بیش از هرامرى دراسلام به مسئله" تذکّر" اهمیت داده شده است.