دین شناسی

لیلة الرغائب
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٦
 

بسم الله الرحمن الرحیم

فضیلت لیلة الرغائب

معنا شناسی لیلةالرغائب

در فرهنگ قرآنی اسلامی ، برای برخی از زوما نها ومکانها اقتدار وخصوصیت ویژه ای گفته شده است از این رو بعضی از سر زمین ها چون مکه وبیت المقدس جایگاه مقدس خاصی دارند واعمال در آن مکانها از ارزش خاصی برخوردار است ، برخی از زمانها هم چون لیلة القدر وشب جمعه ..از چنین ویزگی خاصی برخوردار می باشد وخداوند در بعض آیات وحتی سوره ها یی به ارزش وجایگاه ویژهآنها اشاره کرده است به عنوان مثال شب قدر را از هزار ماه برتر معرفی نموده است  این ویژگی را در در برخی از ماه ها چون ماه مبارک رمضان وشعبان ورجب برشمرد و از جمله ویژگیهای ماه رجب لیلة الرغائب است

کلمه «رغائب »جمع «رغیبه» یعنی شبی که در آن عطا وبخشش خداوند فراوان است وبندگان مخلص خداوند با رو آوردن به بارگاه قدس ربوبی وخاکساری در برابر عظمتحق شایسته در یافت انعام وعطا وبخشش بی کرانه حق می گردند.

ادامه دارد

عظمت وارزش لیلة الرغائب

در بارۀ فضیلت وارزش وعظمت آن می توان دو جهت زیر را بیان کرد

ماه رجب اولین ماه از ماههای حرام وماه خدا وهنگام عبادت ودعا واستغفار است ورحمت الهی در این ماه در حال ریزش ونزول است ، به همین جهت این ماه را رجب الاصب گویند ، چون «صب» به معنای ریختن است .

     سخن صاحب المراقبات

عارف کامل واستاد واصل ، مرحوم میرزا جوادملکی تبریزی در این باره در کتاب المراقبات می نویسد

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله ) روایت شده است که فرمودند :«از اولین شب جمعه ماه رجب غافل نشوید ؛زیرا شبی است که فرشتگان آن را« لیلة الرغائب» می نامند . این نامگذاری به این جهت است که هنگامی که مقداریاز شب گذشت ، هیچ فرشته ایدر آسمان وزمین نمی ماند مگر این که در کعبه واطراف آن جمع می شوند ؛ آن گاه خداوند می فرماید : «ای فرشتگان!هرچه می خواهید از من درخواست کنید» .

فرشتگان عرض می کنند : حاجت ما این است که  از روزه داران رجب در گذری .

خئاوندمتعال میفرماید : « این کار را انجام دادم ».

عارف کامل ملکی ،در بارۀ اعمال این شب می نویسد: بهتر است کسی که این حدیث را می شنود ، در این شب، بر فرشتگان ، زیاد صلوات فرستاده تا تکلیفی را که آیۀ تحیت (سوره نساء انجام داده باشد . آیۀ 68)برای صلوات فرستادن به عهدۀ ما گذاشته  به اندازۀ توانائی .نقل از محیطی