دین شناسی

شیطان دشمن قسم خورده..(2)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۳
 

               بسم الله الرحمن الرحیم

سؤال

خداوند تبارک وتعالی در قرآن در بارۀ شیطان می فرماید که شیطان شما را به فحشاء امر می کند :

    « الشیطان  یعدکم الفقرویأمرکم بالفحشاء»(سوره بقرةآیۀ/268 )

اما در جای دیگر شیطان را وسوسه گر معرفی می کند :

    «انّ الشیطان ینزع بینهم انّ الشیطان للانسان عدوا مبینا»(سورۀ اسراءآیۀ/53)

در صورتی که بین امر کردن ووسوسه نمودن خیلی فاصله است کسی که مولا باشد می تواند امر کند واگر ولایت داشته باشد وامر کند دیگر وسوسه معنا ندارد ؟   

پاسخ

   پاسخ  این سؤال رااز آیات قرآن  می توان استفاده کرد به این بیان که :

افراد دودسته هستند ،یک دسته مؤمنین هستند که شیطان در قلب آنها راه پیدا نکرده است اینها کسانی هستند که شیطان بر آنها سلطه ندارد وفقط از راه وسوسه آنها را اغفال می کند ولذا این دسته از افراد همین که به خداوند تبارک وتعالی از شر شیطان پناه برند خداوند منعال آنها را از شر شیطان حفظ می کند واین دسته مؤمنین واقعی هستند اما دستۀ دوم کسانی هستند از شر وسوسه های شیطان به خدا پناه نبرده بلکه اطاعت از شیطان کرده ومرتکب خلاف شده وحتی بعد از ارتکاب خلاف توبه هم نکرده این دسته از افراد به  شیطان اجازه میدهند که در قلبشان راه یابد وقلبی که حرم الله است را در اختیار شیطان قرار می دهند ولذا شیطان او را بندۀ خود کرده وبه او امر می کند .

در قرآن آیات زیادی است که بیانگر این معناست که به بعضی از آنها اشاره می شود.

   در یک جا خداوند متعال در قرآن ابتدا هشدار می دهد ومی فرماید:

ای فرزندان آدم!شیطان شما را فریب ندهد، آن گونه که پدر ومادر شما را از بهشت بیرون کرد...بعد می فرماید: (اما بدانید) ما شیطان را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند

      «انّا جعلنا  الشیطان اولیاء للذین لایؤمنون»(سورۀاعراف آیۀ/27)

ودر جای دیگر می فرماید«ا نّه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون  انما سلطنه علی الذین یتولونه ...» (سورۀ النحل آیۀ/99/100 )

«او بر کسانی که ایمان دارند وبر پروردگارشان توکل می کنند ، نسلطی ندارد. تسلط او تنها برکسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده اند...»

  به روشنی ازاین آیات استفاده می شود کسانی که پیروی شیطان را بکنند واز کردۀ خود پشیمان نشوند وبه سرپیچی از فرمان خدا ادامه دهند وقلب خود را در اختیار شیطان قرار دهند دیگر خود را بردۀ شیطان کرده وشیطان او را امر می کند ولذا در قرآن آیات زیادی ذکر شده است واز مؤمنین خواسته است که با ترک گناه این اجازه را به شیطان ندهند تا آنها را بردۀ خود کند.امید است که با استعاذه وپناه بردن به خداوند تبارک وتعالی مارااز شر شیطان محافظت بفرماید. انشاء الله تعالی