دین شناسی

ظلم وظالم ومظلوم ومنظلم از دیدگاه اسلام
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۳
 

(بسم الله الرحمن الرحیم )

 

 

قال الله تبارک وتعالی فی محکم کتابه

(ان الله لایهدی القوم الظالمین )(سوره انعام آیه 144)

خداوند هیچگاه ستمکاران را هدایت نمی کند

آیات فراوانی در باره ظالمین آمده است وبی شک ظالمین از رحمت

الهی به دور هستند هما ن گونه که در آیات به آن اشاره شده است

{الا لعنةالله علی القوم الظالمین}

اقسام ظلم

ظلم بر دو قسم است یک ظلم به خود ودیگر ظلم به دیگران .

برای ظلم مصادیقی ذکر شده است آنچه را که در این مقال مورد نظر

می باشد  ظلم به غیر است .

ظلم به دیگران متفاوت است بعضی تنها ظلم به دیگران را در قتل

نفس و ضرب وشتم وحصر خلاصه می کنند در حالی که باید گفت که

 ظلم به دیگران دامنه آن بسیار گسترده است که بعضی از مردم از آن

 غافل هستند.

 بیان مطلب 

 گروهی از مردم وقتی از ظلم به دیگران سخن گفته می شود ذهن آنها

فقط متوجه قاتلین وافراد شرور وکسانی که ضعیف کش هستند

 می شود اما در اسلام معنای ظلم بسیار وسیعتر از آن ا ست که مردم

فکر می کنند .

از آن جائی که اسلام برای انسانهای شریف ومومن ارزش زیادی قائل

است ولذا ظلم به آنان را فقط در موارد یاد شده خلاصه نمی کند

ومواردی دیگر را که شاید در جوامع کنونی ظلم به حساب نیاید واز

 نظر فرهنگ  دنیا طلبان یک عمل پسندیده ومترقی به شمار بیاید اما در

اسلام به عنوان ظلم معرفی شده است وچه بسا قوانین کیفری برای آن

اعمال منظور داشته است .

 

ادامه دارد....