دین شناسی

انفاق (3)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۳:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠
 

          « بسم الله الرحمن الرحیم »

(٢)رفع گرفتاریها به برکت انفاق

 یکی از مشکلاتی که موجب سلب آرامش وآسایش می شود نگرانی از حوادث از قبیل بیماری وتصادف وسرقت...می باشد وچه بسیار هستند کسانی که برای جبران این گونه آسیب ها ، چه  هزینه های سنگینی را می پردازند تا اگر با چنین حادثه ای مواجه شدند مقداری از آن را بتوانند باز یابی کنند مانند بیمه و... که البته جبران خسارت از طرف بیمه هم بعضی وقسمتی از خسارات را جبران می کند،

 امّا نکتۀ قابل توجه این که تنها تضمین قطعی وصد در صد در انفاق است .

بیان مطلب

به عنوان مثال بیمه ، درتا یک سقفی از خسارت را تقبّل می کند واگر به شخص ثالثی هم خسارت وارد شد در صدی از آن خسارت را می پر دازد اما بیمه نمی تواند جلوی حادثه رابگیرد .ولی از آن جائی که خداوند مهربان انفاق را دوست دارد اثری را در انفاق قرار داده است که جلوی حادثه را گرفته واز هر گونه خسارتی پیشگیری می کند به این معنا که انفاق وصدقه جلوی مرگ را می گیرد واین از امتیازات انفاق است  . هیچ قدرتی در جهان نمی تواند سلامتی را تضمین کند وجلوی حوادث را بگیرد وتمام این بیمه ها فقط یک بخش کوچکی از مشکلات را جوابگو ست اما قدرتی که در انفاق وصدقه هست بالاترین ضریب ایمنی را تضمین می کند ، لذا بسیاری از مؤمنین برای این قوانین بیمه هیج ارزشی قائل نیستند واگربه طور اجبار وسیلۀ خود را بیمه کند، فقط به خاطر احترام به قانون وبرای پیشگیری از جریمه است والاهیچ عقیده ای به این بیمه ها ندارند چون براین باورند که آن قدرتی که جلوی حوادث را می گیرد ارادۀ پروردگار متعال است واو فرموده : صدقه بده تا از هر گونه خطری در امان باشی ومؤمن اگر هم بیمۀ اجباری را هزینه کند هیچ امیدی به آن نداشته بلکه سعی می کند تا با دادن صدقه از حوادثجلوگیری نماید

خلاصۀ کلام اگر بیمه بخشی از خسارت را

می پردازد صدقه موجب پیشگیری از حوادث است .