دین شناسی

انفاق (7)اعتدال در انفاق نه اسراف نه سخت گیری
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٧
 

              بسم الله الرحمن الرحیم

(۶)=اعتدال در انفاق :

خداوند تبارک وتعالی در قرآن مؤمنین را در انفاق دادن معتدل معرفی می کند به این بیان که آنها نه در انفاق اسراف می کنند ونه سخت گیری از خود نشان

می دهند :«والذین اذا انفقوا لم یسرفواولم یقترواوکان بین ذلک قواما»

سورۀ فرقان آیۀ //۶٧/

اسراف از گناهان کبیره به شمارمی رود علاوه برآن که موجب غضب خداوند متعال می گردد و عذاب اخروی در پی دارد آثار سوء دنیوی را به همراه خواهد داشت .

بیان مطلب

بعضی از گناهان اثر وضعی دارد به این معنا ، موجب می شود که مشکلاتی را در زندگی ایجاد کند وعلاوه بر عذاب آخرت در همین دنیا هم  برای او گرفتاری ایجاد می کند واسراف از آن قسم گناهانی است که اثر وضعی از خود باقی می گزارد به این معنا ، اگر پشیمان هم بشود خداوند غفور ومهربان او را می بخشد اما اثر وضعی اسراف از بین نمیرود مانند کسی که با واردن کردن ضربه ای باعث کوری شخصی می شود ولو بعد از آن از کردۀ خود پشیمان شود وعذر خواهی کند وحتی قصاص شود اما دیگر چشم او بینا نخواهد شد این همان اثر وضعی است که از بین نمی رود .

اثر وضعی اسراف  فقر وتنگدستی می باشد چه بسیار افرادی که بسیار ثروتمند بودند اما در اثر اسراف به فقر وتنگدستی مبتلاشدند به طوری که نیاز به صدقه پیدا کردند !!!

فرق اسراف با تبذیر :

حال که مطلب به اینجا رسید لازم به ذکر است که فرق بین اسراف وتبذیر معلوم شود  

مرحوم دهخدا در لغت نامه از کتاب (کشاف اصطلاحات الفنون)چنین نقل

 می کند :«انفاق مال بسیار است برای امری ناچیزوپست وبرخی گفته اندصرف مال است در آنچه سزاوار باشداما زیاده از آن مقدارکه سزاوار است بخلاف تبذیرکه آن صرف مال است در امر غیر لازم. چنانچه در جرجانی گفته است.

 

لازم به ذکر است  چون بحث در انفاق است تبذیر در انفاق معنا ندارد وذکر آن در مقام صرف بیان معنای وفرق آن با اسراف می باشد.

اما نکتۀ قابل تأمل این که با این همه سفارش در بارۀ انفاق وآثار وبرکاتی که برای آن می باشد اما اسراف بقدری مذموم است که اگر انفاق به حد اسراف برسد نه تنها ارزش ندارد بلکه گناه ومعصیت است  ؛زیرا خداوند مسرفین را دوست ندارد :

«ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین»سورۀ اعراف آیۀ/٣١

 

(٧)= انفاق برای خود نمائی نباشد:

« والذین ینفقون اموالهم رئاء الناس ولا یومنون بالله ولا بالیوم الاخر...»سورة النساءآیة/٣٨