دین شناسی

ظلم وظالم ومظلوم ومنظلم
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٦
 

  ظلم ،در لغت، به معنای "ستم کردن "آمده است

واما این ستم در اسلام معنای گسترده ای دارد ، به این معنا که حتی اسلام ، به ما اجازه ظلم به خویشتن را  نمی دهد که در این مقام کلام بسیار است ...

واما کلامی که در مقام مورد بحث است ظلم به دیگران می باشد .

بعضی بر این باورند که ظالم به کسی گفته می شود که از نظر جانی به کسی آسیب برساند ویا این که ضررمالی بر دیگری وارد کند ویا حقی را از کسی ضایع کند ویا اموال مردم را غصب کند و..، البته تمام این مصادیق ظلم محسوب می شود .

در اسلام علاوه بر موارد مذکور برای ظلم مواردی دیگری را هم از مصادیق ظلم به حساب آورده که بسیاری از مردم از آن غافلند وآن ظلمی است که عدهّ ای نسبت به آبروی مردم ، روا می دارند ودرفرهنگ دنیا طلبان آن راظلم به حساب نمی آورند وبا کمال تاسف در جامعه کنونی این گونه ظلم و ستم در نظر دنیا طلبان ظلم به حساب نمی آید و کسانی که در این راستا قدم بر می دارند در بین مردم از جایگاه مطلوبی برخوردارند . 

بیان مطلب

اگر کسی به جان ومال مردم تعدی وتجاوز کند مردم او را مجرم دانسته وبه محاکم قضائی معرفی کرده وبرای آن در خواست مجازات کیفری می نمایند وآن شخص در بین مردم جایگاهی نداشته واز او فاصله می گیرند وحتّی بستگان او هم با او قطع رابطه می نمایند واز او نفرت دارند .

اما اگر کسی اقدام به ریختن آبروی کسی بکند ، نه تنها مورد نفرت و ملامت قرارنمی گیرد بلکه  چه بسیار دیده شده است که مورد تشویق هم قرار می گیرد ، در حالی این جرم  ، از سرقت مال به مراتب بیشتر است زیرا حفظ آبرو برای انسان بقدری مهم است ِکه برای حفظ آن ،حاضر به پرداخت مال و ثروت خود است ،به این معنا اگر حفظ آبرو به از دست دادن ثروت و سرمایه باشد حاضر است برای حفظ و نگهداری آبرو حتی از تمام ثروت خود چشم پوشی کند وهمه را فدای حفظ آبروی خود کند .

اما از دیدگاه اسلام ،از این عمل به زشتی و پستی یاد شده است

و آبروی انسانهای وارسته و مومن از دیدگاه اسلام از کعبه عزیزتر و محترم تر یاد شده است «المومن اعزّ من الکعبه»...