دین شناسی

ایام سعد ونحس؟
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٩
 

ایام سعد ونحس

بسم الله الرحمن الرحیم

پرسش وپاسخ

 (1)- چرا بعضی از مردم ماه صفر را نحس می دانند؟

(2)- آیا هملن گونه که بعضی از ایام مبارک است ، ایام نحس هم وجود دارد ؟

  پاسخ

از آن جایی که سه ماه ذوالقعده وذوالحجه ومحرم از ماه های حرام به شمار می رود ودر این سه ماه از دیر باز جنگ وجدال ممنوع بوده (حتی در زمان قبل از اسلام ) لذا در این ایام امنیت درجامعه حاکم بوده وآرامش در خانواده ها وجود داشته است اما به فرا رسیدن ماه صفر جنگها ونزاعهای داخلی وخارجی وقبیله ای ... آغاز شده وبه تبع آن خونریزی وآدم کشیبا به همراه داشته است ودر نتیجه عده ای کشته وگروهی زخمی و...ودر نتیجه یتیمی وبی سرپرستی وآوارگی... را به همراه داشته است بقدری نا امنی صورت می گرفته است که یک مرد وقتی از خانه بیرون می رفته، امیدی به بر گشت او نبوده وچه بسا مجروح به خانه  می آمده است

لذا بعد از آن آرامش وامنیت ، جنگ وخونریزی ، باعث شده است که این ایام را نا مبارک دانسته وآن را نحس پندارند.