دین شناسی

شناخت اهل بیت عصمت وطهارت از دیدگاه قرآن وعترت
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۸
 

     مقدمه

شناخت خاندان عصمت و طهارت تنها از طریق قرآن و عترت پیدا

می شود واین مطلب در جای خود ثابت وجای تأمل نیست ؛ زیرا

معِّرف باید اَجلی از معّرَف باشد .

 لذا ، نه تنها برای شناخت معصومین (علیهم السلام ) باید از قرآن و

مقام عصمت کمک گرفنه شود بلکه شخصیتهائی چون زینب کبری

(س) از این قاعده مستثنی نیستند .

    بعد از بیان این معنا ،بدیهی است که در باره شخصیت بی بی

دوعالم زینب کبری (س) سخن گفتن جز با کمک از بیان معصومین

(علیهم السلام ) امکانندارد .

      امام زین العابدین(علیه السلام )  در باره عمه بزرگوارشان

فرمودند:

       ( انت بحمدالله عالمة غیر معلّمه ،فهمةغیر مفهمّة )

       «تو بحمداللّه دانشمند و هوشمندی هستی که استاد ندیدیدی »

شرح وبیان کلام امام سجاد(علیه السلام )

  قبل از هر بیانی این نکته قابل ذکر است که کلام امام معصوم (ع)

کاشف از واقعیت دارد وچیزی فراتراز حقیقت در آن یافت نمی شود .

بخلاف دیگران که چه بسیار دیده می شود که در تعریف ویا تکذیب

فردی ،افراط یا تفریط می کنند اگر بخواهند کسی را بالا ببرند بیش از

اندازه  تعریف کرده وبالا برده  واگر خواسته باشند کسی را تکذیب

کنند بیش از آن مقدار واقعی نسبت به آن بد گوئی می کنند ودر واقع

هوای نفس برآنها غلبه کرده ودر نتیجه نه تعریفها روی میزان است

ونه تکذبیها وبه عبارت دیگری بی تقوائی به آن اجازه نمی دهد تا

حقیقت را بیان کتد . اما از آن جائی که وجود امام معصوم از تمام

آلودگیها مبرّی است وهوای نفس دروجودشان راه ندارد ، جز حقیقت 

 در کلامشان راه ندارد .ونکته دیگر این که {کلام الامام ،امام الکلام }است

      با حفظ این معنا ،باید در کلام امام (ع) اندیشید.

نکته دیگر این که معرفی افرداد ،به دو گونه است . اگر کسی بخواهد

با شخصیت دیگران آشنا شود لازم است که تحقیق در احوالات او

داشته باشد وچه بسا بزر گانی که اگر بخواهند شخصیت آنها را بیان

کنند نیاز به نوشتن کتاب یا کتابها باشد . هما ن گونه که در باره

شخصیت معصومین (علیهم السلام )این کار صورت گرفته وچه بسیار

کتابی در این زمینه نوشته شده است که البته مانند قطره ای از

اقیانوس شخصیت آن حضرات معصومین (علیهم السلام ) است.

اما راه دیگر برای معرفی این است که در غالب یک کلام یا یک جمله

 شخصیت را منتقل می نمایند .

به عنوان مثال برای معرفی امام معصوم (علیه السلام ) در یک جمله

از "حجة الله"استفاده کرده ومخاطب از این جمله متوجه شخصیت آن

امام معصوم می شود.

 اگرکسی  خواسته باشد مقام زینب کبری(سلام الله علیها) را در یک

کلام بیان کرده ومعرفی نماید ، بهترین وجامع ترین کلام برای معرفی

آن حضرت ،بیان نورانی امام زین العابدین ،سید الساجدین، علی بن

الحسین (علیهما السلام ) است که فرمودند :

« تو دانشمندی هستی که استاد ندیدی و هوشمندی که در امر

هوشمندی و زیرکی کسی تو را تعلیم نداده ومفهِِّمی نداشته ای .»

     علم لدنیّ وفهم لدنیّ

متأسفانه در تاریخ در بار ۀ شخصیت زینب کبری (سلام الله علیها)

کمتر سخن به میان آمده و تنها به سیرۀ آن حضرت در واقعه کربلا

اشاره شده است واین خود یک ظلمی است که مورخین در طول تاریخ

نسبت به خاندان عترت روا داشته اندو دلیل آن هم روشن است ٍٍچون

مورخین در طول تاریخ غالب جیره خواران ومزدوران دستگاه خلفا

وسلاطین بوده اند و از آزادی قلم محروم بوده اند ، آن مقداری هم که

 در تاریخ آورده اند از  وخطا مصون نبوده واختلاف در اقوال زیاد به

 چشممی خورد که در این مقوله کلام بسیار است که خود مجالی دیگر

ومقالی جداگانه می طلبد که انشاءالله در فرصتی دیگر به آن اشاره

خواهد شود.

 اما اگر برای بیان شخصیت حضرت زینب (سلام الله علیها ) هیچ

بیانی ذکر نشده بود  جز همین کلام بلند ونورانی امام سجاد (علیه

السلام ) ، برای شناخت مقام ومتزلت آن حضرت همین بیان کفایت

 می کرد. برای اهل بصیرت ومعرفت این معنا روشن است که هر

کسی قابلیت داشتن علم لدنی را ندارد ، این موهبتی الهی است که به

بندگان مقرّب افاضه می شود.