دین شناسی

سیزده نوروز مبارک یا نحس؟
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۱٢
 

سیزده نوروز مبارک یا نحس؟

 

   بسم الله الرحمن الرحیم

آیا تا کنون به تاریخچه روز سیزده فکر کرده ایم ؟

آیا از خود سؤال کرده ایم که چرا این روز را نحس می نامند

آیا میدانید که چرا در این روز کار کردن را نحس می دانند ؟

آیا می دانید چرا آمدن میهمان را در این روز بد می دانند ؟

 

اگر به تاریچه این روز واقف شوید هییچ گاه این روز را نحس ندانسته؛ بلکه این روز را یک روز مبارک می دانید

اتفاقی که در این روز افتاد ومبدئی برای این معنا شد شکتن بتها به دست حضرت ابراهیم خلیل الله (علی نبینا وآله وعلیه السلام )بود

در روز سیزده فروردین از قدیم الایام رسم بر این بوده است که مردم برای جشن طبیعت به خارج از شهر رفته واز طبیعت استفاده می نمودند . لذا حضرت ابراهیم این فرصت را غنیمت شمرده ودر این روز اقدام به شکستن بتها کرد وقتی که مردم به شهر بر گشتند دیدند که همه بتها به جز بت بزرگ شکسته وحضرت ابراهیم تبر را بر دوش بزرگ گذاشته و... لذااز آن روز این روز را به عنوان روز نحس دانستند !!!

لذا این معنا مربوط به کشور ما نمی شود وقبل از آن که به ایران مربوط شود در کشورهای غرب وامریکا بیشتر این فرهنگ  رایج است ولذا در هواپیما در همه جا صندلی ردیف سیزده ندارد ! ساختمان سازمان ملل که دارای هشتاد ودوطبقه می باشد طبقه سیزده ندارد! پلاک منازل و...واین بیانگر این معناست که این نحوست از همان زمان وبعد از شکستن بتها بوده است

 اگر این مطلب این گونه باشد در واقع نه تنها روز سیزده نحس نیست بلکه باید از این روز به عنوان روز مبارک یاد کرد زیرا روز شکستن بتها ست

وجای تعجب است که چرا بعضی از مردم به این گونه خرافات پایبند هستند در حالی که هیچ یک از بزرگان ومراجع ومؤمنین این معنا را تایید نکرده بلکه فقهای اسلام همیشه مردم را از این گونه اعتقادات خرافی  باز داشته اند .