دین شناسی

رمضان (3)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٥/۱٩
 

  بسم الله الرحمن الرحیم

 

رمضان ماه خدا        می باشد                   ماه   قرآن ودعا   می باشد

مستجاب است در این ماه دعا                    پس بخواهید حوائج زخدا

در رحمت به همه باشد      باز                 پس بیا توبه نما خود را ساز

از بزرگان بنما       تو      اکرام                 کودکان را بده هم تو انعام

احترام از پدر ومادر          کن                  این سفارش زخدا باور کن

کن تو رفتار به اخلاق        نکو                  هم به فرزند وکنیز    و بانو

صله بنما وبرس بر          ارحام                   هم نوازش بنما از       ایتام

دیده از آنچه حرام است   بپوش                  باز دار آنچه گناه است بکوش

التماس دعا

در فوائد روزه

  (1) =دَری از بهشت به نام َریّان برای روزه داران است .

(2) = روزه زکات بدن وسپری در مقابل عذاب درقیامت است .

(3) =بوی دهان روزه دار بوی عطر ومشک است .

 (4) = روزه موجب سلامتی بدن می شود .

(5) = خواب روزه دار عبادت ، نَفَََس اوذکر ودعای او مستجاب است .

(6)= روزه دار به خدا نزدیک ووسوسه از سینۀ او پاک می شود.

 (7) = روزه باعث آسانی سَکَرات مرگ می شود.

(8) =از گناهان بیرون می رود .

 (9)= روزه در زمستان غنیمتی بی رنج است .

خداوند فرموده : روزه برای من است  وخودم پاداش آن هستم .

برگرفته شده از روایات