دین شناسی

مولود کعبه
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۳/٢۸
 

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام

علی المولود الکعبة

 ولادت با سعادت مولی الموحدین امیرالمومنین امام المتقین یعسوب الدین وقائد الغرّ المحجّلین را به پیشگاه فرزند صالحش یعنی منجی عالم بشریت حضرت بقیة الله الاعظم حجة بن الحسن العسگری عجل الله تعالی فرجه الشریف ارواحنا لتراب مقدمه الفداه تبریک عرض می نماییم

 این معنا برکسی پوشیده نیست که ولادت آن حضرت در کعبه از امتیازاتی است که به آن حضرت اختصاص داده شده است وشاعر چه زیبا سروده است :

این خانه را باید خدا در اصل معماری کند

 آدم بنایش را نهد جبرئیل هم یاری کند

 او را اولوالعزم دگر منقوش گچ کاری کند

اینسان خدا از خانه اش باید نگهداری کند

تا ساعتی از دوستی یک میهمان داری کند

 زین میهمان داری او امر قوی اجرا شود

 پس نقشهای ما سلف بد بهر آن زیبا خلف

 ونیز در وصف آن مولود ومادر محترمه اش یعنی فاطمۀ بنت اسد چنین سروده اند:

 روزی که با عجز ونیاز در طوف کعبه زد قدم

 می جست از فرط حیا خلوت سرایی محترم

آمد ندای ادخلی او را زحیّ ذوالمنن

یعنی تو مریم نیستی     باز آی چون مریم مَرَم

چون خواسته فرزند توست  رکن ومقام ومزدلف

 توضیح:

وقتی حضرت مریم درد زایمان گرفت ندا آمد که از خانه من بیرون برو زیرا اینجا محل عبادت است اما به فاطمه ندا رسید که داخل شو.

 چون دید صاحب خانه را  از میهمان اکراه نه

 شد با اجازه در درون     جایی که کس را راه نه

 جز هیبت پروردگار       دربان آن درگاه نه

حرفی در آن محرم سرا    جز بائ بسم الله نه

جز کودکی تسبیح خوان    هم صحبتش دلخواه نه

 نازم به این مام وپسر     با این همه مجد وشرف

 ونیز شاعر دیگری چنین سروده است:

 میسّر نگردد به کس این سعادت

به کعبه ولادت به مسجد شهادت

ونیز سروده اند:

 در کعبه شد پدید وبه محراب شد شهید

 نازم به حسن مطلع وحسن ختام تو

ادامه دارد