دین شناسی

بعثت نعمت وفضل الهی (2)
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۸
 

 بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی دیگر از اهداف الهی برای ارسال رسل تزکیه است ؛ زیراعلم به تنهایی نمی تواند جامعه را اصلاح کند وموجب نجات بشر باشد  به بیان دیگر التزام عملی باید باشد تا بشر به سعادت برسد واین التزام ، زمانی محقق می شود که تزکیۀ نفس باشد  اما اگر تزکیه ایدر کار نباشد ولو علم هم باشد برخلاف آن عمل می کند  به عنوان مثال دانشمندان زیادی هستند که علم به مضرات الکل دارند وچه بسا در این موضوع مقالاتی هم نوشته اند  با علم به ضرر باز اقدام به نوشیدن الکل می کند وهمچنین استعمال دخانیات و...

اما یک شخص مذهبی ومتشرع چه بسا علم به بعضی از مضرات نداشته باشد وازخسران و زیان آن شراب خبری ندارد اما وقتی که خداوند متعال در قرآن آن را حرام کرده است دیگر به خود اجازه نمی دهد لب به شراب بگذارد ولو در در خلوت بوده باشد وکسی او را نبیند  ؛ در نتیجه تزکیه وعلم هردو در کنار هم موجب سعادت بشر ونجات انسان است ولذا خداوند متعال درقرآن هدف از ارسال رسل را تزکیه وعلم بیان کرده است :(یزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمة )

از آن جایی که در هر جامعه ای افراد بی تقوا وبی دین ممکن است وجود داشته باشند ومفسد باشند برای حفظ جامعه از این دسته قوانین کیفری را وضع نموده است که می فرماید (وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ) که حکایت از این معنا دارد که برای کسانی که تقوا ندارند واز قبر وقیامت نمی هراسند باید یک نیروی باز دارنده ای باشد تا جامعه ازشر مفسدین در امان باشد لذا قوانین و مجازات کیفریتا مرز اعدام را تعیین نموده است واین همان حدیدوآهنی است در آیه ذکر شده است .