دین شناسی

اثر وضعی خدمت به پدر ومادر
نویسنده : سیدمحسن فروغی - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢٥
 

 

                                              بسم الله الرحمن الرحیم

 

                                   اثر وضعی درخدمت به پدر ومادر

 

کارهای خوب یابد افراد دوگونه می باشد برخی از اعمال انسان اثر وضعی دارد به این معناکه جدای ازثواب و پاداش یاعقاب اخروی  در همین دنیا آثار اعمال صالح ویااعمال فاسد وخلاف خود را می بینند عملکرد نسبت به والدین ازاین گونه به شمار میرود به این معنا اگر کسی نسبت به آنها خوبی کند وآنها رااز خود راضی بدارد در همین دنیا برکاتش را می بیند واگر کسی نسبت به آنهاکوتاهی کرده ودل آنها را به درد آورد وآنها را از خود برنجاند در همین جا آثارشوم عمل خود را ومکافات عمل خود را می بیند واین فرقی نمی کند چه والدین افراد خوبی باشند ویاافرادی صالح نباشند این اثر وضعی است که بر اعمال فرزند بار می شود متوکل عباسی آن فرد خبیثی که دشمن اهل بیت علیهم السلام بود وجنایت کاری بود که مضجع شریف       

حضرت سید الشهداء سلام الله علیه را ویران کرد ودست زوار آن حضرت را قطع می کردوتصمیم به قتل امام همام حضرت امام علی النقی سلام الله علیه گرفت وامام هادی سلام الله عیه را وارد مجلس شراب کرد وجنایات بیشماردیگری را مرتکب شد اما زمانی که  پسرش خدمت امام رسید وعرضه داشت قصد دارم که پدرم متوکل را به قتل برسانم واین کافرنجس را واین خار را از سر راه مسلمین بردارم طبق قولی حضرت فرمودند اگر این کار را انجام دهی عمرت کوتاه می شود، زیرااثر وضعی کشتن  پدرکوتاهی عمرست ولذا اوبا علم به این معنا اقدام به کشتن پدرخود متوکل کرد وبیش از شش ماه عمر نکرد واین همان اثر وضعی است که بعضی از فرزندان از آن غافلند ولذااگر کسی مایل است که زندگی خوبی داشته باشدسعی کند تابه پدر ومادر خوداحترام کند ونسبت به آنها احسان ونیکی روا دارد .والسلام