شناخت ارزشها(3)

  بسم الله الرحمن الرحیم    

تقوى ؛ارزش واقعى:

      بعد از بیان ارزشهاى اضافى واعتبارى وموقت وحقوقى ؛ نوبت به ارزش واقعى از دیدگاه اسلام وقرآن وعترت مى ‏رسد.

     در قرآن ارزش واقعى را تقوى بیان داشته ومعرفى مى‏ کند :

(یاایّهاالّناس انّا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفواانّ اکرمکم عنداللّه اتقیکم):

    اى مردم! ما شما را از یک مرد ویک زن آفریدیم وشمارااز تیره ‏ها وقبیله ها قرار داده‏ ایم تا یک دیگر رابشناسید ؛

(اینها ملاک امتیاز نیست) گرامى‏ ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست .

     اگر در یک جامعه معیار وملاک ارزش تقوا باشد دیگر در آن جامعه مسئله حقارت وجود ندارد چون عقده حقارت در صورتى به وجود مى ‏آید که انسان نتواند به آن دست پیدا کند ؛هم چنین حسادت ؛اما اگر معیار ارزش تقوا بود ؛ همه

مى‏ توانند با تقوا شوند ؛

ممکن است کسى بگویدکه همه مردم تقوا ندارند همان گونه که همه مردم ثروت ندارند؟

      در جواب باید گفت: درست است که همه مردم تقوا ندارند ولى فرقى که اینجا در نداشتن تقوا با نداشتن مال وثروت وقدرت ومقام و...دارد این است که:

     (1)- همه مردم مى‏ خواهند ثروتمند و... بشوند ؛ اما نمى ‏توانند ؛ولى همه مردم مى‏ توانند با تقواشوند اما نمى ‏خواهند؛ ولذا دیگر عقده حقارت پیدا نمى ‏شود.

     (2)- به دست آوردن ثروت و...؛ نیاز به زمان دارد ؛ اما به دست آوردن تقوا نیازى به زمان ندارد ؛ هر وقت تصمیم بگیرد که تقوا را پیشه کند مى ‏تواند ونیازى به زمان ندارد ، همین که تصمیم به ترک گناه بگیرد وپشیمان از کرده ‏هاى خود

شود وواجبات را انجام دهد او با تقوا مى ‏شود .

     (3)- در نداشتن ثروت و...؛حسادت پیدا مى‏شود چون نمى ‏تواند داشته باشد وبه خاطر حسادت ، چه جرم هائى را که مرتکب نمى‏شود! اما در تقوا ؛غبطه ‏است که اگر کسى به کسى غبطه بخورد ، خداوند پاداش آن عمل را به آن مى‏ دهد ودیگر موردى براى حسادت،باقى نمى ‏ماند .

     (4) در داشتن ثروت و...؛ چه بسا بخل پیدا مى‏شود ؛ اما درمتّقین ؛نه تنها بخل ؛ بلکه هیچ یک از صفات رذیله راه ندارد؛زیرا شیطان در قلب مؤمن متقى راه ندارد واین صفات رذیله در قلب هاى شیطانى وجود دارد ؛ اما قلوب متقین

رحمانى است .

     (5) - با ثروت توشه دنیا فراهم مى‏شود ولى تقوا؛ توشه آخرت است، (تزودوا؛ فان خیرالزاد التقوى) = توشه

فراهم کنید ؛ به تحقیق بهترین توشه تقوا مى‏باشد.

     (6) - گرچه داشتن مال ومقام و...امتیاز وارزش اعتبارى است ؛امانداشتن آن ؛نقص وعیب نیست ؛ اما نداشتن تقوانقص است.

      (قال امیرالمؤمنین على ( علیه ‏السلام):اوصیکم عباداللّه بتقوى اللّه ؛ الّتى هى الّزادوبها المعاذ:زاد مبلغ،ومعاذ منجح ...

    اى بندگان خدا شما را به تقواى الهى سفارش مى‏ کنم، که زاد وتوشه‏ اى است رساننده (به سر منزل مقصود)وپناهگاهى است که ایمن دهنده ورهاننده مى ‏باشد...

/ 2 نظر / 17 بازدید
نیلوفر

سلام،امیدوارم حالتون خوب باشه طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق نوشته های با ارزش و مفیدی دارین التماس دعا

arash

سلام دوست گلم خوبي ؟ آپم بدو بیا ............. منتظر نظر زيباي شما هستم ........ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌