مقام ومنزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها ) سیرۀ عملی (15) همسر داری (7)

   بسم الله الرحمن الرحیم    

(5) - یارى کردن وکمک نمودن به همسر در کارهاى منزل .

     از بعضى از روایات استفاده مى ‏شود که فاطمه زهراء ( سلام الله علیها)در کارهائى که در منزل صورت مى‏ گرفت ونیازى به

خارج شدن از منزل نداشته است هر چند سنگین ودشوار بوده است انجام مى ‏دادند وبه همسرشان کمک مى‏ کردند.

     عن ابى عبد اللّه ( علیه‏ السلام)قال: کان امیرالمؤمنین ( علیه‏ السلام)یحتطب ویستقى ویکنس، وکانت فاطمة

( علیهاالسلام)تطحن وتعجن وتخبز . =امام جعفر صادق ( علیه ‏السلام)فرمودند: که امیرالمؤمنین ( علیه ‏السلام) هیزم وآب مى‏ آوردند

وفاطمه ( سلام الله علیها)آسیاب مى‏ کردند وخمیر درست نموده ونان مى پختند.

 شرح وتوضیح

کار هارا تقسیم کرده آن کارهایی که باید درخارج منزل صورت بگیرد مانند آوردن هیزم وآب آن امور را مولا انجام می دادند اما کارهایی که در داخل منزل قابل انجام بوده را حضرت فاطمه سلام الله علیها انجام می دادندنکاتی که از این روایت در سیرۀ حضرت استفاده می شود وقابل تأمل است این است که :اولا  حضرت از انجام کار خوداری نمی کردندبا این که هیچ مسئولیتی نداشتند به این معنا که بر ایشان واجب نموده است اما تا آنجایی که در توان داشتند از همکاری دریغ نداشتند وهمسر را یاری می نمودند ونکتۀ دیگر این که حضرت کارهایی که خارج از منزل باید صورت می گرفته را انجام نمی دادند ونکتۀ دیگربرای کاری هم که در منزل انجام میدادند هدف کسب مال نموده است  به این معنا که کاری بکنند تا کمک هزینه برای همسر باشد در نتیجه این گونه استفاده می شودکه حضرت هم تلاش می نمودند وهیچ وقت برای کسب پول ومالتلاش نکردند تا درسی باشد که بانوان بدانند که خداوند روزی رسان است ونیازی برای رساندن روزی به تلاش همسر ندارد (دقت شود)  

 

/ 0 نظر / 13 بازدید