پاداش زیارت امام رضا (سلام الله علیه)

                                        بسم الله الرحمن الرحیم

         الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

         السلام علی  من امر اهله و عیاله بالنیاحة علیه قبل وصول القتل الیه

در آستانه شهادت امام هشتم هستیم در باره زیارت امام هشتم اشاره شد که ثواب زیارت و سفارش به زیارت امام که یکی از امتیازات زیارت امام هشتم از شعائر شیعه است و زیارت امام هشتم عزت برای شیعه است یعنی هر چه زائرین امام بیشتر باشد عزت شیعه تمام میشود

در اسلام ما مسئله ای داریم به اسم شعار هرچی که درغالب  شعار قرار گرفت ثواب مضاعف به خاطر همین مطلب پیدا میکند

مثل نماز که خود مستحب است ولی وقتی که جماعت شد ثوابش بیشترمیشود که در عنوان شعار واقع شده

کل واجبات ازشعائر است ولذا دستور داریم که بصورت شعار انجام بشود و آنقدر مسئله شعار مهم است که جایی که قرار باشد علنی بشود ممکن است که دچار ریا شود ولی میفرماید که علنی بشود ولی مواظب باشید ریا نشود

اما عمل مستحبی مثل نوافل یا صدقات اگر بگوید من تحت تاثیر قرار نمیگیرم اگر علنی هم انجام شود ریا نمیگیرم و در روح من اثری ندارد، اما ما در این مورد سفارش به علنی خواندن نداریم بلکه برای مخفی بودن سفارش داریم یعنی خود مخفی انجام دادن این عمل مطلوب است

اگر عنوان شعار پیدا کرد چه مستحب و چه واجب با اینکه در خطر ریا قرار بگیرد اما باز سفارش به علنی شدن آن داریم

مثل نماز جماعت یا روضه امام حسین (علیه السلام)

خمس را علنی کنید و بگویید که خمس میدهم و اشاعه دهید ولی در عنوان صدقه مستحبی سفارش به مخفی بودن داریمر

/ 0 نظر / 17 بازدید