معیار ارزش واقعی(2)

   بسم الله الرحمن الرحیم

     واما علم ودانش :

     ابتداءباید به این نکته اشاره شود که کلمه (علم)در معانى مختلفى بکار مى‏رود وعلم از نظرهاى گوناگون تقسیمات مختلف وگوناگونى دارد :

(1)- علومى که موجب "شناخت دین" مى‏شود وانسان با حقایق دینى آشنامى سازد وبه کمالات انسانى مى‏رساند.

(2)- علومى که مربوط به مسائل مادى وطبیعى وفیزیکى مى‏ شود .

     واما علومى که مربوط به شناخت دین مى ‏شود؛ علمى است که فریضه است وآموختن آن براى همه واجب است

وروایات زیادى در این باب از معصومین ( علیهم‏ السلام) وارد شده است.

     (عن ابى عبداللّه«علیه ‏السلام» قال: «طلب العلم فریضة».

    امام جعفر صادق (علیه ‏السلام)فرمودند: طلب علم واجب است

     (قال رسول اللّه «صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله»:

« انمّاالعلم ثلاثة ؛ آیة محکمة او فریضة عادله اوسنّة قائمه وما خلاهّن فهوفضل». رسول خدا( صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله) فرمودند: همانا علم سه چیز است: (1)آیه محکمه که به اصول عقائد اشاره دارد؛ زیرا براهین آن آیات محکمات وقرآن کریم است ودر قرآن دلائل مبدء ومعاد به لفظ آیه وآیات بسیار ذکر شده است

(2) فریضه عادله؛ اشاره به علم اخلاق است که خوبش از لشکر عقل و بد ش از لشکر جهل است وبر انسان فریضه (واجب) است که لشکر عقل را داشته باشد واز لشگر جهل تهى باشد وعدالت آن کنایه‏ از حدّ وسط بین افراط وتفریط است.

(3)سنة قائمه اشاره به احکام شریعت یعنى مسائل حرام وحلال دارد .

    چنین استفاده مى ‏شود که این علم از ارزشهاى واقعى به حساب مى ‏رود وبر هر کسى لازم وواجب است تا اورا به دست آورده واگر براى او امکان تحصیل آن نیست لازم است که در عمل کردن به احکام اسلام وبه شرایع دین از فقیه

جامع الشرائط تقلید نماید.

      که البته بحث در این موضوع درجاى خود خواهد شد (انشاءاللّه) .

/ 0 نظر / 16 بازدید