مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) (11) همسر داری (3)

    بسم الله الرحمن الرحیم    

(3) - عدم بیان دردها ومشکلات وپنهان داشتن از دید همسر .

      یکى دیگر از ویژگی هاى آن حضرت ؛ این بود که دردهاى خود را مخفى مى‏نمود وحاضر نبود کسى از درد هاى او

باخبر شود ؛حتّى همسرش!؛البته این سیره همه معصومین ( علیهم ‏السلام) مى‏باشد، اگر در جائى مطلبى را بیان مى‏داشتند ؛

براى عقده گشائى وبیان درد دل نبوده است بلکه براى معرفى دشمنان اسلام بوده وبراى آگاهى مردم نسبت به ظالمین

وغاصبین بوده است ؛ براى این جهت بوده که مردم بدانند که ائمۀ ما چگونه مورد ظلم وتعّدى واقع شده ‏اند وکلمات

مولا امیرالمؤمنین على ( علیه‏ السلام)که درد دل مى‏کنند مانند :(صبرت وفى العین قذى وفى الحلق شجا ) صبرکردم درحالى که گویا خار در چشم واستخوان درگلوى من مانده بود .وموارددیگرى که در نهج البلاغه آمده است ؛تمام

حکایت از این معنا دارد ؛اما در جائى که مسئله مربوط به خود آنها بوده ودانستن مردم ضرورتى نداشته است ؛سعى

مى‏کردند تا کسى از آن با خبر نشودوازنظرها مخفى بماند.

     واما اینکه گفته مى‏شود که کسى را نداشتند تا با او درد دل کنند ؛ آیامى‏توان چنین مطلبى راپذیرفت ؟

     با کمى تأمّل مى‏توان نتیجه گرفت که این کلام اساسى ندارد ؛ درست است که مردم از امام امیرالمؤمنین حضرت

على بن ابى طالب ( علیه‏ السلام) پیروى نکردند وحضرت را یارى نکردند وتنها گذاشتند؛اما این به آن معنا نبود که حتى یک

نفر نباشد تا حضرت درد دل خود را براى او بیان کند ؛ براى درد دل کردن یک نفر هم کافیست ؛گرچه مردم حضرت را

تنها گذاشتند ؛ اما بودند مثل سلمان ها ومقدادها واز همه بالاتر ؛دو سبط پیامبر اکرم ( صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله)یعنى؛امام حسن

وامام‏ حسین ( علیهم‏االسلام) اما هیچ گاه با آنها هم درد دل نمى‏کردند .

/ 0 نظر / 4 بازدید