وقایع بعد از شهادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها (4)

 

                            بسم الله الرحمن الرحیم 

              السلام علی الصدیقة الشهیده فاطمة الزهراء(سلام الله علیها )

قسمتى ازکلمات مولا امیرالمؤمنین ‏على ( علیه ‏السلام)درکنار مزار فاطمه ( سلام الله علیها):

     شیخ الطایفه ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى ( قدس ‏سره)روایت کند که چون امیرالمؤمنین على ( علیه ‏السلام)بدن فاطمه(سلام الله علیها)رادفن کرد واثر قبر او را محو نمود، دست خود را از خاک قبر آن حضرت افشاند، حزن واندوه بر آن جناب

هیجان کرد،(هاج به الحزن )آب دیدگان نازنینش بر صورتش جارى شد وروى خود را به طرف قبر پیامبر

( صلى ‏الله‏ علیه‏ و‏آله)گردانید وفرمود:«السلام علیک یارسول الله عنى وعن ابنتک النازلة فى جوارک...قلّ یا رسول اللّه عن

صفیّتک صبرى...لقداسترجعة‏ الودیعة واخذت الرهینه..».سلام من بر تو باد ازجانب دختر وحبیبه ونور دیده

توفاطمه ( سلام الله علیها)وزیارت کننده تو ،آمده امشب در زیرخاک درعرصه تو،که خداوند اختیار فرموده از مابین اهل بیت که

اوزودتربه توملحق گردد، یا رسول اللّه از مصیبت دختر تو صبر من کم شد وطاقت وصبر من از سیده زنان وفراق او

ضعیف شد...انا للّه وانا الیه راجعون ،یارسول اللّه امانتى که به من سپرده بودى باز گرفتى وگروگان خود رااز من

مأخوذداشتى...، وزود است که دخترتوخبردهدتوراازامت، بایک دیگرمعاونت ویارى نمودند وحق مراازمن غصب

کردندودرحق‏ اوظلم وستم رواداشتند،پس ازاواحوال رابطورمبالغه سؤال کن زیرا که غمهاى بسیارى درسینه اوبرهم

نشسته بودکه نمى‏توانست به کسى اظهار کند،اکنون تو مفصلاًاز او پرسش کن ،وبزودى همه آن ظلمها وستمها را به تو

خواهد گفت ‏وخداوند براى او حکم خواهدکردواو بهترین حکم کنندگان است ،سلام بر تو بادیا رسول اللّه

( صلى‏الله ‏علیه ‏و‏آله)سلام وداع کننده اى  ا (با تو وداع مى‏کنم ومیروم ولى وداع من از روى ملال ودشمنى نیست)...آرى صبر

کردن مبارک ‏تر ونیکوتر است، اگر بیم غلبه کسانى که بر مامستولى شده‏ اند نبود؛البته اقامت نزد قبرتورا برخود لازم

مى‏دانستم ودرنزد ضریح تو اعتکاف مى‏نمودم.از این مصیبت فریاد به ناله برمى داشتم، چون زنى که فرزند او مرده

باشد، پس خداوند مى‏بیند ومى داند که من از ترس دشمنان دختر تو راپنهان دفن مى‏کنم آن دختر تو که حقّ او را به قهر

غصب کردند، ومیراث او را علانیه منع نمودند ،حال آن که از زمان تو مدتى نگذ شته بودوهنوز نام تو درمیان مردم کهنه

نگردیده بود.

     پس شکایت بسوى تو مى‏کنم یا رسول اللّه ودر اطاعت تو تسلّى وصبر؛نیکووممدوح است ،پس صلوات ورحمت

وبرکات خداوند بر تو وبر دختر تو فاطمه زهراء باد »

   

/ 0 نظر / 14 بازدید