آیاشاغل بودن برایبانوان ارزش است؟ سیره همسران انبیاء واولیاء(6)

      بسم الله الرحمن الرحیم

(4) سیره همسران انبیاء واولیاء( علیهم ‏السلام):

در طول تاریخ دیده نشده است که همسر هیچ یک از انبیاء واولیاء شاغل بوده با شند واگر شاغل بودن ارزش بود باید

عملاً همسران انبیاء واولیاء ( علیهم السلام) در اجتماع حضور پیدا مى ‏کردند ودوشادوش مردان کار مى‏ کردند ،حتى فقهاء

ومراجع عظام ما (یعنى اسلام شناسان واقعى که یک عمر در آیات وروایات تأمل وتتّبع وتحقیق وجهد وکوشش

نموده‏ اند) دیده نشده که همسران خود رابراى کسب درآمد به‏ اجتماع فرستاده‏ باشند ویافتوائى دراین زمینه داده باشند

که حکایت از تشویق بانوان در شاغل بودن داشته باشد .

     بعداز بیان سیره وسنت وروایات ؛ دیگر هیچ ابهامى در مقام باقى نمى‏ماند ونتیجه گرفته مى ‏شود که شاغل بودن

نمى ‏تواند براى با نوان ارزش به حساب آید بلکه در بسیارى از موارد ظلم وستم هم به خود بانوان ویا ظلم به جامعه ویا

ظلم به فرزندانشان مى ‏باشد.

      علاوه بر اینکه سوء استفاده‏ هاى زیادى که از سوى مردان نسبت به آنها مى‏ شود مانند استثمار ى که بعضى از مردان

فرصت طلب نسبت به همسرانشان دارند که در جاى خود باید به آن اشاره شود (ان شاءاللّه).

      واما ظلم به فرزندانشان: مادر طفل را رها کرده وفرزند از محبت مادرى محروم وممکن است همین امر موجب

عقب ماندگى فرزند در زندگى او بشود ، چون مادرى که وقت مفید خود را در اجتماع بگذراند ؛ دیگر با خستگى

وکسالت نمى ‏تواند به وظایف مادرى خود بپردازد وهم چنین درامر همسردارى نمى‏ تواند آن گونه که باید عمل کند، واز

طرفى ظلم به جوانانى مى ‏شود که مى‏ خواهند تشکیل خانواده بدهند وفرصت شغلى پیدا نمى‏ کنند در حالى که هستند

بانوان زیادى که نه مسئولیت زندگى به عهده آنهاست ونه نیازى به کسب در آمد دارند بلکه از نظر ثروت بى نیازند،واگرآنها کنار بروند براى عده زیادى از جوانان فرصت شغلى پیدا مى ‏شود ومى توانند عده‏ اى را (مانند همسر ومادروخواهر وپدر وفرزند )تحت پوشش قرار بد هند ؛ولى متأسفانه با تبلیغاتى که در این زمینه شده ومى شود به هیچ یک

از این موارد توجه نمى ‏شود ودر نتیجه این امر موجب بروز نا بسامانى در جامعه مى‏ شود.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید