مقام ومنزلت حضرت فاطمه (سلام الله علیها ) سیرۀ عملی (20) استعمار ومسئلۀ حجاب (5)

                     بسم الله الرحمن الرحیم   

  بحمداللّه والمنه ؛بعداز پیروزى انقلاب وتشکیل حکومت جمهورى اسلامى به رهبرى امام خمینى ( قدس‏ سره) تمام

نقشه هاى دشمنان که براى از بین بردن حجاب کشیده بودند از بین رفت وآن کسانى که تحت تأثیر تبلیغات سوءقرار

گرفته بودند حقیقت را درک کردند ودوباره جامعه اسلامى آن ارزشهاى از دست داده را به دست آورد.

     اما نکته ‏اى که نباید از آن غافل بود اینکه :دیگر دشمنان از حرکتى که بیش از پنجاه سال روى آن بر نامه ریزى کرده

بودند ونقش بر آب شد ؛ خسته شده اند ودیگر آن حرکت را دنبال نمى‏کنند ؛ بلکه شواهد زیادى بیانگر این معناست

که نه تنها دشمنان از راهى که رفته‏ اند خسته نشده‏ اند بلکه بیش از پیش دوباره آن سیاست را دنبال مى‏کنند ودراین

زمینه بودجه هاى زیادى را در نظر گرفته ودر این فکرند که دوباره آن فرهنگ بى حجابى رادر جامعه اسلامى بوجود

آورده وگسترش دهند!!

     خوب است بیانى را که مرحوم امام خمینى ( قدس ‏سره) در این مقام فرموده‏ اند ذکر شود:

     هیچ وقت خوف از این نداشته باشید که مثلاً دولت غاصب عراق حمله کرده است ؛شما از

این خوف داشته باشید که همان نقشه هایى که قبل از انقلاب اینها داشته ‏اند ؛ در زمان رضا خان

ومحمد رضا خان داشته‏ اند حالا بیشتر داشته باشند. آنها قبلاًاز باب این که به طور ذهنى وعلمى

یافته بودند که اگر اسلام رواج داشته باشد ومظاهر اسلام رواج داشته باشد نمى‏گذارد که ما

استفاده هایمان را بکنیم حالا که عینا سیلى را خوردند ومشاهده کردند قدرت اسلام را در یک

ملت سى وچند میلیونى...

/ 1 نظر / 13 بازدید

سلام حاجی اگه اجازه بدید لینک تون کنم هجازه هست؟ پیشنهادات انتقادات سازنده شما در ارائه مطالب به بنده حقیر کمک خیلی بزرگیه موفق باشید[گل]