مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) سیرۀ عملی (2)

بسم الله الرحمن الرحیم    

آیا شاغل بودن براى بانوان ارزش است ؟

     قبل از هر گونه اظهار نظر درپاسخ به این سؤال ؛توجه به این‏دو نکته لازم است:

      اولاً:صرف کار کردن ارزش است وموارد آن متعاقبا بیان خواهد شد ،اما کلام در شاغل بودن است به این معنا که

براى کسب در آمد از منزل خارج شود واز اداى حقوق همسر وفرزند خود؛ سرباززند وکسب وکار را پیشه قراردهد وبه

دنبال طلب مال براى بهتر زندگى نمودن باشد.

     ثانیا:کلام در بیان ارزش شاغل بودن است نه صرف شاغل بودن، از نظر شارع اگربانوئى بتواندبه موازین شرعى

عمل نماید وحجاب کامل رامراعات کند ؛ اشکالى نداردوبه هر شغلى مى‏تواند رو آورده وآن راانجام دهد،امامطلبى

که قابل بحث وتأّمل است ارزشمند بودن آن است آیا صرف شاغل بودن براى زن ارزش است؟بطورى که امروزه

تبلیغات گسترده‏اى در این زمینه صورت مى‏گیرد، وآن چنان این تبلیغات در خانواده ها اثر گذاشته که مادرانى که عمر

خود را درتربیت اولاد صرف نموده وبه خانه دارى مشغول بوده‏اند وسعى آنها در خانه دارى وهمسر دارى وتربیت

اولاد بوده است الان در خود احساس حقارت نموده وچه بسا پدر ومادر خود را زیر سؤال برده که چرا به ما اجازه

ندادید تا برویم ودر آمدى کسب کنیم ومستقل باشیم ومحتاج به کمک شوهر نباشیم بلکه ما کمک به همسرمان بکنیم

و...آیا این فرهنگ اسلام است ؟وآیا این فرهنگى که الان در جامعه اسلامى در بین مردم نفوذ کرده که باید زن ومرد

هردو شاغل باشند تا بنوانند زندگى ایده آلى داشته باشند درست است ویا جوانى که مى‏خواهد همسرى را انتخاب

کند یکى از معیارهائى را که در نظر مى‏گیرد این باشد که با دخترى ازدواج کند که شاغل باشد تا بتوانند زندگى خوبى

داشته باشند در غیر این صورت زندگى راحتى نخواهند داشت؟ ویا اینکه یک خانواده از روز اول که فرزند خود را به

مدرسه مى‏فرستد؛ هدفى جز گرفتن مدرک وبه دست آوردن یک شغل که بتواند کسب در آمد بیشترى بکند ؛ندارد،به

همان انگیزه‏اى که اشاره شد و...

     از آن جائى که مطلب از اهمیت زیادى بر خوردار است باید به طور دقیق به ابعاد مسئله رسیدگى شود تا جاى هیچ

گونه ابهامى باقى نماند .

     این مطلب از جهاتى چند باید مورد بر رسى قرار بگیرد .

/ 0 نظر / 13 بازدید