بمناسبت سالروزولادت حضرت امام علی النقی الهادی (سلام الله علیه )

                                بسم الله الرحمن الرحیم

               السلام علیک یا اباالحسن یا علی بن محمد الهادی النقی

بنابر قول مشهور روز نیمۀ ماه ذی الحجه سنۀ دویست ودوازده درحوالی مدینه در موضعی که آن را "صُریا"می نامند قدم به این عالم نهادند ودنیا را به نور خود روشن نمودند .

والدۀمعظمۀجلیله اش"سمانۀ مغربیه "معروف به "سیده" میباشد .

درجنات الخلودآمده است :که آن مخدره همیشه روزۀمستحبی می گرفتند ودر زهد وپارسایی وتقوی مثل ومانند نداشتند .

علی بن مهزیار ازقول حضرت امام هادی(سلام الله علیه) نقل می نماید :فرمود:«مادرم عارفه به حق من است واو از اهل بهشت است وبه او شیطان سر کش ،نزدیک نمی شود وبه او مکر جبار عنید نمی رسد وخداوند اورا نگهبان وحافظ است ...»(نقل از منتهی الامال مرحوم محدث قمی (قدس سره)/ج2ص361

ازآثاربابرکت آن امام "زیارت جامعۀ کبیره" و"زیارت غدیریه "حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب (سلام الله علیهما) را می توان نام برد که هرکدام ازویزگی خاصی برخوردار می باشند  جامعۀکبیره دریای بی کران معارف امامت عامه وغدیریه امامت خاصۀ مولی الموحدین  یعسوب الدین امام المتقین حضرت امیرالمومنین  ارواحناله الفداه می باشد که اگردارندگان قلب سلیم این دعا را مورد تأمل قرار دهند قطعا به حقانیت آن امام همام پی برده واز پیروان آن حضرت خواهند شد.

حال نکته ای که باید موردتأمل قرار بگیرد این است که چرادراین مدت بیش از سی سال که دوران امامت آن حضرت بود،مردم ازوجود آن حضرت نتوانستند استفاده کنند وازمکتب آن حضرت کسب علم کنند؟

پاسخ این سوال رااین گونه باید بیان کرد که :موقعیت آن حضرت در زمان خلفای عباسی  به گونه ای بوده است که اجازه نمی دادند تا مردم با امامشان در ارتباط باشند درعوج دوران خفقان عباسی به سرمی بردندواز اینجا می توان به این مطلب دست یافت که چقدر خلفای عباسی نسبت به ائمه هدی (سلام الله علیهم) ظلم رواداشتند وهم چنین چه ظلمی به عالم بشریت عموما وبه شیعیان خصوصا روا داشتند با این محدودیت هایی که اعمال کردند ولذاجاداردگفته شود « بنی العباس از بنی امیه بدتر بودند»

             «الا لعنة الله علی القوم الظالمین »

 

/ 0 نظر / 15 بازدید