مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) نزول جبرئیل

   بسم الله الرحمن الرحیم    

نزول جبرئیل برآن حضرت :

     یکى از امتیازات بانوى دوعالم حضرت زهرا( سلام الله علیها)این بود که جبرئیل بر آن حضرت نازل مى ‏شدند واز پدر ومکان او وآنچه که بعد براى ذریه او اتفاق

مى‏ افتد خبر مى‏ آورد ومولا امیرالمؤمنین‏ على ( علیه‏ السلام) آنها را مى‏ نوشتند وآن

مکتوبات حضرت به صورت مصحف در آمد وآن را مصحف فاطمه نامیدند .

     بعضى از اصحاب امام جعفر صادق ( علیه‏ السلام)از حضرت در باره مصحف فاطمه ( سلامالله علیها)سؤال کردند؟ حضرت سکوت طولانى کردند وبعد فرمودند...«انّ فاطمه مکثت بعد رسول اللّه ( صلى‏الله ‏علیه‏ و‏آله)خمسة وسبعین یوما وقدکان دخلها حزن شدید على ابیها؛ وکان جبرئیل یأتیها ؛ فیحسن عزائها على ابیها ویطّیب نفسهاویخبرها عن ابیها ومکانه ویخبرها بما یکون بعدها فى ذرّیتّها وکان علّى ( علیه ‏السلام)یکتب ذلک فهذا مصحف فاطمة». 

    بدرستیکه فاطمه بعد از رسول اللّه(صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله) هفتاد وپنج روز درنگ نمود واز رحلت پدر حزن شدیدى براو داخل شده بود،جبرئیل مى‏آمد واورادرعزادارى براى پدرش‏ گرامى مى ‏داشت واوراآرامش وتسکین مى ‏داد واوراازجایگاه

پدرش آگاه‏ مى ‏ساخت،وازاتفاقاتى که بعد از او براى ذریّه ‏اش رخ      

مى دادباخبرمى ‏ساخت وعلى ( علیه ‏السلام)آنها رامى ‏نوشتند، واین (مکتوبات) مصحف فاطمه مى‏باشد.

      عن جعفر الصادق ( علیه‏ السلام):«انّ رسول اللّه ( صلى‏الله ‏علیه‏ و‏آله)قال لفاطمة: یا فاطمة انّ اللّه عزّوجلّ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک...» = از امام جعفر صادق ( علیه ‏السلام)روایت شده است که فرمودند: رسول اللّه ( صلى‏الله ‏علیه ‏و‏آله)به فاطمه«سلام اللهعلیها»فرمودند :«اى فاطمه !بدرستیکه خداوند عزوجل‏ ازغضب توغضبناک واز رضایت توراضى مى شود...»

     این روایت وامثال آن را علماى عامه وخاصه نقل نموده ‏اند واین از مسلّمات است که رسول اللّه ( صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله)چنین کلامى را در شأن فاطمه بیان فر موده‏ اند.

     نکاتى که از این حدیث استفاده مى‏شود عبارتند از:

     نکته (اول )- مقام عصمت .

     نکته (دوم) - شناخت حق وباطل (آئینه حق نما) به این معنا که هر گاه در هر امرى او خوشنود شود خوشنودى آن خوشنودى خداوند است وهم چنین خشم وغضب او موجب خشم وغضب خداوند است.

     نکته (سوم) - سؤالى است که در ذ هن هر فکر سلیمى پیدا مى ‏شود به اینکه عنوان کردن امر غضب ودر بعضى از روایات اذیت وسخط براى چه بوده است آنهم نه یک بار بلکه این مطلب را بارها رسول اللّه ( صلى ‏الله ‏علیه ‏و‏آله)در جمع اصحاب

ویاران به عناوین  مختلف بیان داشته اند ؟البته پاسخ این سؤال در ذیل وصیّت نامه حضرت زهراء ( سلاماللهعلیها)ان شاء اللّه بیان خواهد شد. 

/ 0 نظر / 26 بازدید