شرح فرازی از وصیت نامه...قسمت (12) اهمیت امر ولایت وامامت (2)

                                  بسم الله الرحمن الرحیم

      ازآنجایى که مسئله امامت از اهمیّت خاّصى بر خوردار است ، دشمنان اسلام بعداز رحلت رسول اللّه ( صلى ‏الله‏ علیه و‏آله)، اولین برنامه آن ها ، غصب خلافت وجانشینى پیامبر بود!باحیله ها ونیرنگ هاىمختلف ،توانستند خلیفه ‏اللّه راخانه نشین کنند وناخداى این کشتى راکه خداوند حکیم وعلیم معّین نموده بود ، کنارگذاشتند وکسانى که هیچ گونه صلاحّیتى (به اقرارخودشان )نداشتند ، قدرت رابه دست گرفتند وبا فکر وسلیقه ومیل خودشان جامعه  راهدایت کردند وآن جایى که حکم الهى را که مطابق میلشان نمى ‏دیدند وبر خلاف مصلحت خود مى‏ دیدند تعطیل کردند! وحلال خداراحرام وحرام خدا راحلال کردند، وبعبارتى دیگر "بدعت "دردین گذاشتند!واعتقادات مردم راخراب کردند! وبه این هم اکتفا نکردند،جلوى امر بمعروف ونهى از منکر را گرفتند، به گونه ‏اى که کسى جرأ ت نداشت حتى یک حدیث ازرسول اللّه ( صلى ‏الله ‏علیه‏ و‏آله) نقل کند وباشعار" حسبنا کتاب اللّه" عملاً جلوى امربه معروف ونهى از منکر را گرفتند وزمانى که ابوذر حدیثى راازرسول اللّه ( صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله) مى ‏خواند وبا اشتناد به آن حدیث نبوى نهى از منکر مى‏ کند ، اوراتبعید  به شام مى‏ کنند ، درشام هم ،معاویه نمى ‏تواند اورا تحمّل کند ، مجددّا اورا به مدینه برمى گردانند ، آخرالامر اورا به ربذه ، بدترین مکان ، تبعید کرده ودرآنجاازدنیا مى ‏رود.

/ 1 نظر / 18 بازدید
ارسال ايميل تبليغاتي

ارسال ايميل تبليغاتي شما به 155000عضو گروه ياهو فقط 35000 تومان امکان ارسال به تعداد کمتر هم وجود داره. http://forum.shopkeeper.ir/showthread.php?t=45137 ايميل AlphaGroup20@yahoo.com