مقام حضرت فاطمه (س) سیره عملی (7) آیا شاغل بودن برای بانوان ارزش است ؟

   بسم الله الرحمن الرحیم     

وامااستدلال کسانى که بانوان رابه شاغل بودن؛ تشویق مى‏ کنند:

     (1)- بر این باورند که در صورتى مى ‏توانند از زندگى خوبى برخور دار با شند که هردو(زن ومرد)تلاش کنند وشاغل باشند.

     قبل از هر چیز لازم است به یک نکته اشاره شود:که براى امر "رزق وروزى" نباید حساب ریاضى باز کرد؛

زیراخداوند رزّاق؛ وعده"رزق "و "روزى" را داده است

     بیان مطلب :

      نکته ‏اى که عدّه اى از آن غافل هستند وبه آن توجه ندارند این است که ؛خداوند تبارک وتعالى وعده داده است به مؤمنین که آنها را از راهى که باور نمى ‏کنند وحسابى براى آن باز نکرده‏ اند روزى مى‏ دهد

(ومن یتّق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب)  وچون توجه به این معنا ندارند براى امر معاش حساب ریاضى بازمى ‏کنند،درحالى که اگر کسى توکّل بر خداوند متعال داشته باشد هیچ وقت خداوند او را فراموش نمى ‏کند زیرا خداوند

وعده داده است (ومن یتوکل على اللّه فهو حسبه)   کسى که توکل بر خداوند داشته باشد خداوند اورا کفایت مى ‏کند واز راهى که باور نمى‏ کند رزق وروزى او را

مى رساند.چون وعده داده است و (انّ اللّه لا یخلف المیعاد)

وبدرستیکه خداى تبارک وتعالى خلف وعده نمى ‏کند.( البته خداوند به مؤمنین وعده داده است)زیرا در جاى دیگرمى ‏فرماید (ان تنصروااللّه ینصرکم)  اگر خدا را یارى کنید خداوند شما را یارى مى‏ کند ؛ یارى کردن خداوند به

اطاعت امر او وتر ک گناه ومعصیت است ودر یک کلمه با تقوا بودن ولذا

مى ‏فرماید ومن یتق اللّه... کسى که تقوا را پیشه کند واگر کسى براین باور باشد ومؤمن باشد هیچ وقت وحشت وترس از "روزى" ندارد ؛ چون توّکل بر خداوند متعال دارد ومى داند که خداوند اورا یارى مى‏ کند ولذا در مورد ازدواج به کسانى که از نظر مالى در مضیقه هستند ودچار فقرمالى هستند مى‏ فرماید:  (وانکحواالایامى منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله واللّه واسع علیم)   بعد از آنى که توصیه به ازدواج مى‏کند مى ‏فرماید: اگر فقیر باشید خداوند از راه فضل ورحمتش شما را بى نیاز مى‏ کند، ولى متأسفانه عده ‏اى به این آیه توجه ندارند وبراى فضل ورحمت الهى هیچ حسابى باز نکرده وخواسته‏ اند مسئله رزق وروزى را با حساب ریاضى حل کنند ؛ غافل از اینکه اگر فضل ورحمت الهى نباشد اگر هر قدر هم کوشش کنند باز ممکن است دچار فقر وتنگ دستى شوند ؛بطورى که در خارج دیده مى‏شود

چه کسانى که باور نمى ‏کردند که دچار فقر وتنگدستى بشوند اما با داشتن ثروت زیاد به یک شب همه را از دست دادند وبه فقر گرفتار شدند واز آن طرف چه بسا افرادى که تهى دست بودند اما بعد از ازدواج برکت وفضل ورحمت الهى شامل حالشان شده ووسعت رزق پیدا نموده ‏اند ودر تمام عمر به خاطر ایمانى که داشته‏ اند وتوکل به خداوند متعال نموده‏ اند؛حتى یک روز معطل ولنگ نشده‏ اند ومؤید این معنا روایاتى است که از معصومین ( علیهم ‏السلام) وارد شده است در باره کسانى که از فقر وتنگد ستى رنج مى ‏برده ‏اند ؛ به آنها سفارش مى ‏فرمودند: که براى رفع تنگدستى خود صدقه بدهید ولذابا دادن صدقه گشایش در کار آنها پیدا مى ‏شد، در حالى که اگرکسى معتقد به فضل ورحمت الهى نباشد

وبخواهد مسئله را از راه ریاضى مورد بر رسى قرار دهد با حساب ریاضى کسى که ندارد وفقیر است اگر صدقه بدهد فقیرتر مى ‏شود ؛ اما در اینجابا فضل ورحمت الهى مسئله فرق مى ‏کند ومشکل حل مى ‏شود واگر کسى توانست این مطلب را باور کند ؛دید او تغییر مى‏ کند ودیگر بخاطر امرار معاش وطلب رزق وروزى کانون گرم خانه را ترک نمى ‏کند وفرزندان خود رارها

نمى ‏کند ویا به دیگرى نمى سپارد.

/ 0 نظر / 13 بازدید