مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) سیرۀ عملی (5) ارزش کاروکارگر ازنظر اسلام l

بسم الله الرحمن الرحیم

     (3) - ارزش کار وکارگر در اسلام :

     در اسلام براى کار وکارگر ارزش فراوانى در نظر گرفته شده است به نحوى که در بعضى از روایات کار وتلاش براى

مرد را به جهاد در راه خدا تشبیه نموده ‏اند (الکاّد على عیاله کالمجاهد فى سبیل اللّه)  علاوه برروایاتى در این

راستا از معصومین ( علیهم‏ السلام)آمده است که عملاً در بر خورد با کارگر آنها را مورد تشویق قرار مى ‏داده‏ اند که به دومورد از

آن اشاره مى ‏شود:

      سعد انصارى خدمت رسول گرامى اسلام( صلى‏ الله‏ علیه ‏و‏آله) شرفیاب شد ،حضرت دست اورا گرفتند وملا حظه فرمودند که

دست او خشن است ،از او علت راسؤال فر مودند؟ درجواب عرضه داشت: در اثر کار کردن با بیل وکلنگ ؛این دستها

زبر وخشن شده است ، حضرت ( صلى‏ الله ‏علیه ‏و‏آله)خم شدند وبوسه بر آن دست زدند وفرمودند:این دست آتش جهنم را

نمى‏بیند.(فقّبل یده رسول اللّه ( صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله)وقال: هذه ید لا تمسّها الّنار )

    مورد دیگر:زراره نقل مى‏کند: شخصى خدمت امام جعفر صادق (علیه‏ السلام) شرفیاب شد وعرضه داشت که‏ من

نمى ‏توانم با دستهایم خوب کار کنم ونمى توانم خوب تجارت کنم ومن تکّدى مى‏ کنم براى عیالم ومحتاج

هستم،فقال( علیه‏ السلام):(اعمل ؛فاحمل على رأ سک  واستغن عن الّناس..)حضرت فرمودند: با سرت کار بکن تا از

مردم بى نیاز شوى .

     واز طرف دیگر مذّمت در مورد کسانى که قدرت دارند ولى کار وتلاش نمى‏ کنند: جوانى خوش اندام از کنار رسول

اللّه ( صلى ‏الله‏ علیه  ‏و‏آله)عبور کرد ؛ حضرت از دیدن آن جوان ابتدا خرسند شدند اما وقتى از کار او از اصحاب سؤال کردند؟ در

جواب عرضه داشتند که او کار نمى ‏کند ؛ بلا فاصله فرمودند: از نظرم افتاد!(سقط من عینى) 

     با توجه به اهمیتى که ‏اسلام به کار مى ‏دهد واین گونه که‏ اشاره شد حتى رسول اکرم (صلى ‏الله‏ علیه ‏و‏آله)دست کارگررامى ‏بوسد،اما

در هیچ موردى دیده نشده است که بانوان براى کسب معاش ؛مورد تشویق قرار بگیرند .

/ 0 نظر / 17 بازدید