مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) سیره عملی (1)

                    بسم الله الرحمن الرحیم    

* فصل سوم

     واما سیره عملى فاطمه زهراء(سلام الله علیها)

     قبل از شروع در بیان سیره عملى صدیقه کبرى فاطمه زهراء

( سلام اللهعلیها)لازم به ذکر این نکته مى‏ باشد که متأسفانه یکى از

ظلمهائى که در طول تاریخ به خاندان عصمت وطهارت ( علیهم‏ السلام) وارد شده این است که مورخین ،آن چه راکه درتاریخ در ارتباط با معصومین

( علیهم‏ السلام)به وقوع پیوسته واتفاق افتاده است راذکر نکرده‏ اند ،نظر به اینکه اکثر مورخین مزدوران وجیره خواران حکّام زمان خود بوده‏ اند ویا جرأت

نمى‏ کردند از ترس دشمنان اهل بیت چیزى را بیان کنند و بنویسند

ولذا سیره آنها رابطور اجمال ومختصر در تاریخ بیان کرده اند ویا اگر هم بعضى از مورخین نوشته ‏اند به دستور بعضى ازخلفاى جور آنها را از بین برده ودر نتیجه الان آن مقدارى که در اختیار هست بسیار مختصر مى‏باشد، واین هم از جمله ظلمهایى است که جنایتکاران بر اسلام ومسلمین وارد نموده‏ اند،اما خوشبختانه همین مقدارى که باقى مانده ، مى ‏تواند براى ما سرمشق باشد وکسانى که مایلند راه ‏اهل‏بیت( علیهم‏ السلام) رادنبال کنند مى ‏توانند از آن الگو بگیرند .

     (1)=خانه دارى فاطمه زهراء«علیهاالسلام»:

      در ذیل آیه شریفه مباهله بیان شد که یکى از ویژگیهاى حضرت زهراء ( سلام الله علیها)این بود که تا ضرورت ایجاب نمى ‏کرد از منزل خارج نمى‏شدند وبا اینکه از نظر اقتصادى در تنگناه قرارداشتند ؛ سخت‏ ترین شرائط راتأمّل مى ‏کردند امااز

منزل خارج نمى‏شدند .

/ 0 نظر / 13 بازدید