مقام ومنزلت حضرت فاطمه (س) سیرۀ عملی (3)آیا شاغل بودن برای بانوان ارزش است ؟

     بسم الله الرحمن الرحیم    

(1)سیره فاطمه زهراء ( سلام الله علیها) :

     آن گونه که از سیره حضرت زهراء ( سلام الله علیها)استفاده مى ‏شود این است که حضرت هیچ زمانى براى کسب در آمد کارنکردند واز منزل خارج نشدند وهمیشه ترجیح مى‏ دادند در خانه بمانند واز فرزندان خود مراقبت نمایند

 واین خود بهترین دلیل است براى بیان ارزشمند بودن تربیت ونگهدارى اولاد ؛ زیراحضرت زهراء ( سلام الله علیها) همیشه بهترین را انتخاب مى‏ کردند ؛ به این معنا که اگر یک امرى خوب وامر دیگر خوب‏تر، حضرت همیشه خوب‏تر را انتخاب

مى‏ کردند وبه آن عمل مى‏ نمودند،به عنوان مثال: نماز خواندن در مسجد خوب؛ ولى نماز براى بانوان در منزل خوبتر ؛با این که نماز در مسجد فضیلت دارد آنهم به جماعت ؛ اماحضرت زهرا ( سلام اللهعلیها)حتى براى یک بار به مسجد براى

خواندن نماز نرفتند وبه نماز جماعتى که به امامت رسول اللّه ( صلى‏ الله‏ علیه ‏و‏آله)اقامه مى ‏شد حتى  براى یک بار هم شرکت

نکردند،در حالى که درب خانه آن حضرت به مسجد باز مى ‏شد ؛ زیرا حضرت همیشه بهترین را انجام مى ‏دادند.

وبهترین مسجد براى زنان خانه آنان مى ‏باشد

قال رسول الله (صلی الله علیه وآله ):(خیر مساجد النساء قعر بیوتهنّ)واین بهترین دلیل بر آن است که حضرت ترک اولى هم نمى‏ کردند حتى براى یک بار، در نتیجه اولویت ورجحان وارزش عمل بانوان در خانه دارى وهمسر دارى ونگهدارى وتربیت  فرزندان مى‏ باشد ، زیرا اگر بهتر از این کارى بود قطعا حضرت صدیقه کبرى( سلام الله علیها) آن راانتخاب مى‏ کردند.

/ 0 نظر / 13 بازدید