شرح فرازی از وصیت نامه (تذکر) قسمت 23

           بسم الله الرحمن الرحیم

 اسلام براى تذکر اهمیت زیادى قائل شده است که به بعضى از آن اشاره مى ‏شود.

     (1)=نه تنها انبیاءواولیاء راموظف به تذّکر نموده؛ بلکه درقرآن رسول گرامى اسلام(صلی الله علیه وآله )  را به عنوان "مذکِّر" معرفى مى ‏نماید،

    « فذکّر انّما انت مذکّر»[1]اى پیامبرتذّکر بده بدرستیکه تو مذّکِر وتذکّر دهنده مى ‏باشى »ویا درجاى دیگر مى ‏فرماید:« فذکّرانّ الذّکرى تنفع المؤمنین»[2]تذکّر بده؛ زیراکه تذّکر براى مؤمنین سودمند مى‏باشد» .

    (2)=قرآن ؛این کتاب آسمانى را خداوند براى تذکّرنازل نموده ‏است .

« ماانزلناهذاالقرآن‏ لتشقى ‏الاّ تذکره ‏لمن یخشى»[3]=«ماقرآن رابرتو نازل نکردیم که به زحمت أفتى ، آن رافقط براى یادآورى کسانى که (از خدا) مى ‏ترسند نازل ساختیم».

(3)- یکی از اسامی قرآن رابه نام "ذکر"معرفى نموده است «انّا نحن نّزلنا الّذکر وانّاله لحافظون»=[4]«البته ما قرآن را بر تو نازل کردیم وما هم او را محققا محفوظ خواهیم داشت ».

(4)=ذکرجلّى

 مومنین را به ذکر آشکارا  سفارش نموده ونماز رابه عنوان ذکر معرفى کردده وبر پائی آن را واجب نموده است :

«اقم الصلاة لذکرى» =[5]«نماز رابه پا دار ؛ زیرا که نمازذکر من است ».

«واذکر رّبک کثیراوسّبح بالعشّى والابکار»[6]=«زیادپروردگارت رایادکن‏وبه هنگام صبح وشب تسبیح بگو».

 (5)=ذکرخفّى :

خداوند تبارک وتعالی ، از مومنین خواسته است که در دل هم به یاد خدا باشند  تا دچار غفلت نگردند

«واذکر ربّک فى نفسک تضّرعاوخیفه ودون الجهرمن القول بالغدّووالاصال ولا تکن من الغافلین».=[7]
« دردل به یاد خدا باش، باترس ازاو،وتضرع وخوف، آهسته وآرام، صبحگاهان وشامگاهان، یادکن ؛ واز غافلان مباش».
(6)=نماز جمعه :

نماز جمعه  که یک بر نامۀ اجتماعی ، سیاسی وعبادی است امام جمعه درنماز جمعه موظف به تذّکردرخطبه هامى باشد وبعبارتى دیگر،لازم است درخطبه هاى نماز دربارۀ  تقوى، تذّکراتى بدهد .

     (7)= بیان  قصص ووقایع تاریخى که مربوط به سر گذشت انبیاء می شود و درقرآن آمده است، براى تذّکر مى ‏باشد:

«وکلاّنقّص علیک من انباءالرّسل ما نثّبت به فؤادک وجائک فى هذه الحق وموعظة وذکرى للمؤمنین» =[8]

« ما از هر یک از سر گذ شت هاى انبیاء براى تو باز گو کردیم ،تا به وسیله آن، قلبت راآرامش بخشیم  ودراین (اخبار وسرگذشتها،)براى تو حق وبراى مؤمنان موعظه وتذّکرآمده است» .

     (8) = بعضى از دستوراتى وشعائری که دراسلام به آنها سفارش اکید شده است وازاهمیت خاّصى بر خوردار مى ‏باشد براى تذّکراست، مانند زیارت مشاهد مشرفه حضرات معصومین (صلوات الله علیهم ) خاصه، زیارت سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین (سلام الله علیه ) ،برگزارى مجالس عزاداری وسوگواری و برپائی دسته جات ، وعظ وبیان کردن مسائل اخلاقى وزیارت اهل قبورو...که خود یک نوع تذّکر محسوب مى‏شود وبراى پیشگیرى وجلوگیرى از غفلت مى ‏باشد.


[1]-سوره غاشیه ‏آیه 21

 

[2]-سوره ذاریات آیه 55

 

[3]- سوره طه آیه 3

 

[4]-سوره حجر آیه 9

 

[5]- سوره طه آیه 14

 

[6]- سوره آل عمران آیه41

 

[7]-سوره اعراف آیه

/ 0 نظر / 33 بازدید